» Wie zijn wij » Beleidsstukken 
Begrotingen 2022 Begrotingen 2022
Beide stukken kunt u hieronder downloaden en liggen gedurende een week na vaststelling in eerste lezing – dus tot en met maandag 13 december 2021 – ter inzage op het Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht (graag eerst even bellen, tel. 030-2737540). 

Gemeenteleden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU scribaak@kerkindestad.eu


> Begroting 2022, Protestantse Gemeente Utrecht, kerkrentmeesterlijk, klik hier

> Begroting 2022, Protestantse Diaconie Utrecht, klik hier 
terug
 
Nieuwjaarsreceptie terugkijken?


Klik hier


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.