» Wie zijn wij 
Kerk in de stad, kerk vóór de stad.

Kerk in de stad, kerk vóór de stad.


De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is het veelkleurige
samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten met een iets
groter aantal kerkgebouwen verspreid over de gehele stad.

Deze van oorsprong hervormde en gereformeerde kerken
vormen een mozaïek van protestantse wijkgemeenten met elk
hun eigen identiteit.

De PGU is zowel zichtbaar in de binnenstad - met de Dom-,
Jacobi-, Jans- en Nicolaïkerk - als in de buitenwijken met
onder andere de Marcuskerk in Zuid, de Tuindorpkerk in Oost,
de Bethelkerk in Zuilen.

De wijkgemeenten van de PGU werken nauw samen, om zo
kerk ín en vóór de stad te zijn, dienstbaar aan de samenleving.
 

Een kleurrijk geheel

De wijkgemeenten vormen het hart van de PGU. Zij bieden
een plek voor gezamenlijke bezinning op en het samen vieren
van het christelijk geloof.

Iedere wijkgemeente, in buitenwijk of binnenstad, geeft daar
op eigen wijze invulling aan waardoor de PGU een kleurrijk
geheel is waar heel verschillende mensen zich thuis voelen
en welkom zijn.
 

Present in de stad

De wijkgemeenten hebben niet alleen betekenis voor de eigen
leden. Vanuit de bijbelse waarden en idealen willen zij ook een
bijdrage leveren aan de samenleving, dichtbij en ver weg.

Bijvoorbeeld door gastvrijheid te bieden in inloophuizen en de
monumentale binnenstadskerken. Via Derde Wereld-acties.
Door het ondersteunen van daklozenprojecten en het geven
van individuele hulp. Door levensbeschouwelijke en culturele
activiteiten te organiseren. Via de aanwezigheid van buurt-
pastores in achterstandswijken. En door samen te werken
met andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke
organisaties.
 

Bijzonder pastoraat

De PGU omvat behalve de wijkgemeenten ook het pastoraat in
ziekenhuizen en zorgcentra. Daarnaast participeert de PGU in
het oecumenisch studentenpastoraat van de Janskerk (EUG).
 

Bureau

Het Bureau van de PGU verleent service aan de wijkgemeenten
en het bijzondere pastoraat. Het ondersteunt bovendien met een
eigen team van medewerkers veel van de bovengenoemde,
samenlevingsgerichte activiteiten.

Het Bureau is het centrale adres voor wie meer wil weten over de
Protestantse Gemeente Utrecht.

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP