» Veilige kerk 
Een veilige plek 

Een veilige plek 
We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Dat geldt voor alle plekken waar we werken en samenkomen. De werkgroep Veilige Kerk heeft namens de Algemene Kerkenraad een algemene notitie gemaakt over hoe de PGU wil omgaan met veiligheid binnen de wijkgemeenten. Het plan is hier te lezen: de PGU en Veilige Kerk .
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP