» Veilige kerk 
Een veilige plek 

Een veilige plek 
We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Dat geldt voor alle plekken waar we werken en samenkomen. De werkgroep Veilige Kerk heeft namens de Algemene Kerkenraad een algemene notitie gemaakt over hoe de PGU wil omgaan met veiligheid binnen de wijkgemeenten. Het plan is hier te lezen: de PGU en Veilige Kerk .
 
Aanstellingsbeleid en workshops Aanstellingsbeleid en workshops
Voordat een vrijwilliger in de kerk een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.
Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen. De werkgroep Veilige Kerk organiseert met enige regelmaat workshops over dit thema.

 
 
Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.
Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies?
Onze vertrouwenspersonen helpen je graag. Dat kan ook anoniem. Klik hier voor de vertrouwenspersonen binnen de Classis Utrecht. 
 
Gedragscode Gedragscode
Gedragscode
We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen.
Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen. 
We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Protestantse Gemeente Utrecht. Lees de gedragscode hier: gedragscode. 
 
 
Verklaring Omtrent Gedrag Verklaring Omtrent Gedrag
De intentie is dat vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Op dit moment wordt er binnen de synode van de Landelijke Protestanse Kerk besproken hoe het beleid omtrent het aanvragen van een VOG eruit zal gaan zien. Zodra de synode besloten heeft over de werkwijze wordt dat hier gepubliceerd. 
 
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP