» Wie zijn wij » Voor wie » Ouderen 
Ouderenwerker Ouderenwerker
Bij de Protestantse Diaconie werkt een ouderenwerker.
 
Voor wijkgemeenten
De ouderenwerker ondersteunt en adviseert de wijkgemeenten in het ouderenwerk. Wijkgemeenten kunnen contact opnemen met vragen over bezoekwerk aan oudere gemeenteleden, activiteiten voor ouderen en andere onderwerpen over het ouderenwerk in de gemeente.
 
Toerusting vrijwilligers
Ook kan de ouderenwerker wijkgemeenten ondersteunen in het toerusten van vrijwilligers. De ouderenwerker organiseert cursussen voor bezoekvrijwilligers die oudere gemeenteleden bezoeken. Thema’s kunnen zijn: pastoraal bezoek, eenzaamheid, dementie, omgaan met rouw en verlies in een huisbezoek, enz. De ouderenwerker staat open voor suggesties voor andere  thema’s. Als er vanuit een wijkgemeente een groep is die een cursus wil ontvangen, kan dat met de ouderenwerker besproken en uitgevoerd worden.
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP