» Wie zijn wij » Voor wie 
Welkom! Welkom!

We komen bij elkaar op allerlei plekken in de stad, om ons te laten inspireren door Gods Geest, door de Bijbel, door elkaar, om elkaar te bemoedigen en te versterken in ons leven en in ons geloven.

Iedere wijkgemeente, in buitenwijk of binnenstad, geeft daar op eigen wijze invulling aan waardoor heel verschillende mensen zich thuis voelen.

Iedereen is welkom, jong en oud!

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP