» Wie zijn wij » Voor wie » Ouderen 
Algemeen Algemeen
De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt het belangrijk om (pastorale en diaconale) zorg te verlenen aan ouderen die dat nodig hebben. De PGU is een kerk die het als Gods opdracht ziet om om te zien naar elkaar.
Het doel van de pastorale en diaconale zorg is dat mensen zich gehoord en gezien voelen vanuit de kerkelijke gemeente. Voor mensen die door hun leeftijd niet meer naar de kerk of kerkelijke activiteiten kunnen komen, is het waardevol om op een andere manier het contact met de kerk te onderhouden.
 
Activiteiten Activiteiten
Vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is er aandacht voor oudere gemeenteleden. Vanuit alle wijkgemeenten worden oudere gemeenteleden thuis bezocht. Er zijn ontmoetingsactiviteiten, gespreksgroepen of Bijbelkringen, veelal overdag en daardoor toegankelijk voor ouderen. Ook zijn er maaltijden waar iedereen welkom is.
Op de verschillende websites van de wijkgemeenten zijn alle activiteiten te vinden. 
 
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP