» Wie zijn wij » Voor wie » Ouderen 
Een maatje zijn Een maatje zijn

Maatjes gezocht voor oudere, thuiswonende gemeenteleden

Binnen de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is de groep oudere mensen groot. Met veel van deze mensen gaat het goed. Sommigen van deze mensen zouden graag in contact komen met andere mensen uit de kerk, voor de gezelligheid, om hun (levens)verhaal te vertellen of om over het geloof of levensvragen te praten.
Een groot deel van deze mensen woont in wijken waar weinig jonge mensen lid zijn van de kerkelijke wijkgemeente. Dus de 80-jarige bezoekt de 85-jarig en de 85-jarige bezoekt de 90-jarige. Dat is heel kwetsbaar.

Het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) van de PGU zoekt mensen van alle leeftijden die het leuk vinden om één ouder gemeentelid te bezoeken. Zo vragen we weinig tijd van een grote groep mensen; de bekende vele handen die licht werk maken. Met elkaar kunnen er veel oudere mensen contact krijgen met andere mensen.
Mensen die een maatje of naaste willen zijn voor een ouder gemeentelid, kunnen zo veel betekenen in het leven van een ander en omzien naar oudere mensen in de kerk. Het is een praktische manier van geloof handen en voeten geven. We kunnen bidden voor oudere of eenzame mensen; we kunnen hen ook aandacht geven door naar hen toe te gaan of op te bellen of bij ons thuis uit te nodigen.
En …. voor het maatje kan het contact met een ouder iemand een verrijking zijn.

Lineke gaat regelmatig even bij mevrouw Bosman langs. Ze vraagt hoe het gaat en of ze nog iets kan doen. Mevrouw Bosman vindt het heerlijk om iemand te spreken. Samen kletsen ze heel wat af. Mevrouw Bosman zorgt altijd voor iets lekkers bij de koffie omdat Lineke daar van houdt; en mevrouw Bosman vindt een bonbon veel lekkerder met z´n tweeën. Toen er in de winter sneeuw lag, deed Lineke de boodschappen voor mevrouw Bosman. Op het boodschappenlijstje ontbraken de chocolaatjes niet!

Meer weten

Hoe werkt het?
Een maatje wordt in contact gebracht met een ouder gemeentelid en samen kijken zij of het klikt. Zo ontstaat er een ´koppel´. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van het koppel wordt gekeken hoe vaak een contact gewenst is. Het kan zijn dat het maatje regelmatig even langskomt voor een kop koffie, een praatje, een boodschap. Het kan ook zijn dat er vaste afspraken gemaakt worden. Dat is aan ieder koppel zelf in te vullen.
 

Wanneer? Heb ik daar wel tijd voor?

Kim en Job zijn een stel van begin 30. Ze hebben een zoon van 2 jaar. Eens in de maand gaan ze op bezoek bij mevrouw De Jong die vlakbij hen woont. Mevrouw De Jong heeft kinderen die ver weg wonen. De ouders van Kim en Job wonen ook ver weg. Hun zoontje Thijs vindt het leuk om een ´oma´ in de buurt te hebben. Mevrouw De Jong geniet van de aandacht van dit gezin. Pas had Job ´papadag´en ging hij met Thijs naar mevrouw De Jong. Haar douchegordijn was naar beneden komen vallen en dat kon Job maken terwijl mevrouw De Jong met Thijs speelde.

Afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van het koppel vindt het contact plaats. Mensen die werken kunnen in het weekend iemand bezoeken; bij sommige mensen zijn ze dan extra welkom omdat allerlei activiteiten dan stil liggen.

Mensen met kleine kinderen kunnen op de dag dat ze de zorg voor hun kind(eren) hebben, op bezoek gaan. Dus op je papadag op bezoek met je kind; natuurlijk alleen als het oudere gemeentelid dat op prijs stelt. 

Kan ik dat wel?
Iedereen die belangstelling heeft voor andere mensen, kan in contact komen met een ander. Een gezelligheidsbezoekje is voor bijna iedereen mogelijk om te doen. Als mensen met problemen, levensvragen of geloofsvragen komen, kan het moeilijk zijn om daar goed mee om te gaan.
Vaak is het mogelijk om in overleg met de ander te vragen of iemand kan komen die daar beter mee om kan gaan. En vanuit het DMO worden de maatjes begeleid; voor wie wil kunnen er cursussen verzorgd worden. Het is ook mogelijk om met de ouderenwerker te overleggen  in situaties waarin het maatje vragen heeft.

Meer informatie
Voor meer informatie is Irene Stok, ouderenwerker, aanwezig om vragen te beantwoorden. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op 030 273 75 40 of via i.stok@protestant-utrecht.nl

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP