» Diaconie » Wat we doen 
Protestantse Diaconie Protestantse Diaconie

Wat we doen


- 1. Ons diaconale hulpaanbod

- 2. Diaconaal werk

                    - Door de wijkdiaconie
                    - PDU in samenwerking met wijkgemeenten
                    - Ouderenwerk
                    - Vluchtelingenwerk
                    - Samen met anderen

- 3. Zending en Werelddiaconaat

- 4. Beleid

- 5. Inloophuizen

- 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

 
1. Ons diaconale hulpaanbod 1. Ons diaconale hulpaanbod

De Protestantse Diaconie heeft een eigen website met
daarop haar aanbod. Van koffie drinken tot samen eten;
van gratis spullen tot financiële ondersteuning.

Mensen die hulp zoeken kunnen daar vinden wat de
diaconie doet. Ook zijn er links naar andere organisaties.
Hulpverleners kunnen hulpvragers op de activiteiten
attent maken.

Mensen die zelf iets willen doen, kunnen zien welke
mogelijkheden er zijn.

Ga naar www.diaconie-utrecht-helpt.nl
lees meer »
 
2. Diaconaal werk 2. Diaconaal werk

Door de wijkdiaconie

-  Citypastoraat Domkerk
De Haven > Koffiehuis
-  EUG Oekumenische Studentengemeente
-  Jacobikerk > Hoe is de Jacobikerk georganiseerd > Diaconie
-  Johannescentrumgemeente
-  Kerk op Zuilen
-  Nieuwe Kerk
-  Marcus-Nicolaï-gemeente
-  Utrecht-West
-  Tuindorpkerk
-  Wilhelminakerk > Diaconie, contactgegevens

 

Protestantse Diaconie Utrecht i.s.m. met wijkgemeenten

- Ontmoetingscentrum De Wijkplaats (Lombok)   i.s.m. wijkgemeente Utrecht-West
   > dewijkplaats.wordpress.com

- Ontmoetingscentrum Het Knooppunt (Lunetten)   i.s.m. deelwijkgemeente Marcuskerk
   > www.lunetten.nl/knooppunt

- Diaconaal consulent:  Arte Havenaar  -  voor vragen en advies
   www.pgu.nu > diaconie > wie is wie

 

Ouderenwerk

Activiteiten:  Vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is
er aandacht voor oudere gemeenteleden. Vanuit alle wijkgemeenten
worden oudere gemeenteleden thuis bezocht. Veelal gebeurt dit
door ouderlingen, bezoekvrijwilligers en soms ook door de predikant.

Er zijn ontmoetingsactiviteiten, gespreksgroepen of Bijbelkringen.
Deze zijn vaak overdag en daardoor toegankelijk voor ouderen.
Ook zijn er maaltijden waar iedereen welkom is.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de websites
van de wijkgemeenten en op www.diaconie-utrecht-helpt.nl. 

 

Vluchtelingenwerk

Predikante voor ongedocumenteerde vluchtelingen: Marieke Sillevis Smitt
   www.pgu.nu > diaconie > wie is wie

De Toevlucht (nachtopvang)
   > toevluchtutrecht.nl

Villa Vrede (dagopvang)
   > www.villavrede.nl

 

Samen met anderen

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
   > www.usrk.nl

Diaconaal Platform Utrecht
   > www.dputrecht.nl

Armoedecoalitie
   > armoedecoalitie-utrecht.nl

Katholieke Caritas der stad Utrecht
   > kcutrecht.nl

- SchuldHulpMaatje-Utrecht
   > schuldhulpmaatje.nl > utrecht

- Stiltecentrum Hoog Catharijne
   > www.stiltecentrum.nl

- Buurtpastoraat Geuzenwijk   i.s.m. Zuilen
   > www.buurtpastoraatutrecht.nl > geuzenwijk

- Roobolkapel, Geuzenwijk
   > pgu.nu > buurtpastoraat_geuzenwijk__roobolkapel

- STIL (noodhulp en medische en juridische ondersteuning)
   > www.stil-utrecht.nl

-Stichting Dienstverlening Buitenlanders
   > www.sdb-utrecht.nl

Stichting Rotterdam
   > www.stichtingrotterdam.nl

KANS-fonds
   > 
www.kansfonds.nl

Maatschappij van Welstand
   > www.welstand.nl

Paasjubel Domplein   i.s.m. Citypastoraat Domkerk)
   > www.domkerk.nl > kerkgemeente > organisatie > paasjubel
 
lees meer »
 
3. Zending en Werelddiaconaat 3. Zending en Werelddiaconaat

Introductie

Projecten Stedelijke ZWO-commissie Utrecht

De Stedelijke ZWO-commissie Utrecht heeft geen eigen website. 
Op dit moment draaien mee in de stedelijke werkgroep:
  • Domkerk
  • Tuindorpkerk
  • Kerk Utrecht-West
  • Nieuwe Kerk
  • Jacobikerk                                           (status: april 2018)

  Projectenopties Stedelijke ZWO Utrecht 2018 - 2019

  • Ghana
  • Rwanda
  • Indonesië                                             (status: november 2017)
lees meer »
 
4. Beleid 4. Beleid

- Werkwijze Protestantse Diaconie Utrecht 2018
versie:  december 2017

- Beleidsplan PGU 2017 - 2021
versie:  december 2016

- Projectplan Duurzaam Diaconaat
versie: januari 2016

- Naamsverandering:  DMO heet nu Protestantse Diaconie Utrecht
nieuwsbericht: januari 2016

- Mission statement Duurzaam Diaconaat 2015-2018
versie: oktober 2015
 
 
5. Inloophuizen 5. Inloophuizen

De Wijkplaats
Johan Camphuijsstraat 101,
3531 SE Utrecht
T: 030-293 3554
W: dewijkplaats.wordpress.com

Johannes in de Wijk
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht 
W: https://wp.johannescentrum.nl/johannes-in-de-wijk/

De Roobolkapel
Cornelis Roobolstraat 86
3554 BV Utrecht
M: (06) 53 94 3370
W: https://roobolkapel.nl/

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) steunt het kerk- en
buurtwerk in en vanuit verschillende inloophuizen in Utrecht. Inloophuizen
zijn voor kwetsbare en sociaal geïsoleerde mensen belangrijke
ontmoetingsplekken.

 
 
6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

La Nativity Presbyterian Church


De Protestantse Gemeente Utrecht onderhoudt een vriendschapsband sinds 1994 met La Nativity Presbyterian Church in de Ghanese hoofdstad Accra. Doel van de vriendschapsband is elkaar te ondersteunen in het geloof in Jezus Christus en van elkaar te leren als het gaat om de praktische uitwerking hiervan. Om de vriendschapsband te ontwikkelen, begonnen we met bezoeken over een weer. Sinds 1994 hebben vijftien bezoeken over en weer plaatsgevonden.

Het eerstvolgende bezoek van een delegatie uit Utrecht staat voor zomer 2018 gepland.

Contact 

-  Website van La Nativity Presbyterian Church:  nativitypresby.org
-  Contact Ghana-comité PGU:  ghanacomite@gmail.com
lees meer »
 
_____________________________ _____________________________

A r c h i e f

 
Duurzaam diaconaat Duurzaam diaconaat

Visie van de Protestantse Diaconie Utrecht


Het mission statement van de Protestantse Diaconie Utrecht
geeft richting aan een veranderingsproces waarin de Protestantse
Diaconie Utrecht zich beweegt. Dat proces heeft betrekking op
de samenwerking met wijkdiaconieën, de inzet van diaconale
werkers, een doordachte besteding van het rendement op diaconaal
vermogen en het werven van externe financiële middelen van
stedelijke projecten en initiatieven.

Het document is vastgesteld door het Diaconaal Missionair Orgaan
(DMO) van de Protestantse Gemeente Utrecht op 25 maart 2015
De tekst is een samenvatting van de notitie Duurzaam diaconaat &
caritas in Utrecht. Gespreksnotitie voor visiebepaling van het Diaconaal
Missionair Orgaan (DMO)
, besproken in de Algemene Kerkenraad
Groot van 26 januari 2015.

N.B.: Het DMO heet vanaf 1 januari 2016: Protestantse Diaconie Utrecht.

Klik hier voor het document
 
 
Naamsverandering sinds 1 januari 2016 Naamsverandering sinds 1 januari 2016
Klik hier voor het nieuwsbericht.
 
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP