» Diaconie » Wat we doen 
3. Zending en Werelddiaconaat 3. Zending en Werelddiaconaat


Projectenopties Stedelijke ZWO Utrecht 2018 - 2019

Datum: 10 november 2017

De Stedelijke ZWO-commissie Utrecht kiest elke twee jaar projecten uit de lijst van Kerk in Actie om te ondersteunen. In 2016 en 2017 waren dat Mencoldes en de uitzending van Inge Landman voor het project Vrede en Verzoening in Colombia. In de vergadering van 16 november 2017 is het de bedoeling om nieuwe projecten te kiezen. Er zijn diverse opties denkbaar. Enkele wenselijke punten:
 1. Zowel een zendingsproject als WD-project in 1 land
 2. Meerdere projecten waarbij er ook geleund kan worden op de diverse projecten qua informatievoorziening.
 3. Projecten waar nog niet veel gemeenten bij zijn betrokken
 

A. Projecten in Ghana

Sinds tientallen jaren heeft de Protestantse gemeente Utrecht een uitwisseling met een gemeente van de Presbyteriaanse kerk in Ghana. Tijdens de Stedelijke ZWO-vergadering van 28 september 2017 werd er geopperd om te kijken naar mogelijke projecten van Kerk in Actie in Ghana. Zo kunnen deze elkaar versterken in de communicatie en ook in de verkenning van een mogelijke uitwisseling. Kerk in Actie steunt in Ghana de volgende projecten:
 1. Kinderen uit slavernij in visserij (Lake Volta - 180 km van Accra) (K-project)  -  www.kerkinactie.nl > projecten > kinderen-uit-slavernij-in-visserij
 2. Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen (WD-project)  -   www.kerkinactie.nl > projecten > karite-noot-zorgt-voor-inkomen
 3. *Training kerkelijk werkers in Noord-Ghana, Tamale (Z-project)  -  www.kerkinactie.nl > projecten > training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana

* Dit project is echter al tot en met 2018 volgeboekt. Ik heb de coördinator gesproken en er is ook nog een trainingscentrum in Ghana voor vrouwen die Kerk in Actie steunt. Bij interesse wordt hier verder naar gekeken.

 

B. Projecten in Rwanda

Ook in Rwanda is Kerk in Actie op meerdere fronten actief. officieel vallen deze allemaal onder de Z-projecten, omdat ze vanuit de afdeling Zending worden gecoordineerd. Echter is het eerste project een kinderproject, het tweede een zendingsproject en het derde een WDproject:
 1. Opvang en scholing van weeskinderen  -  www.kerkinactie.nl > projecten > opvang-en-scholing-van-weeskinderen
 2. Meer jongeren in de kerk  -  www.kerkinactie.nl > projecten/meer-jongeren-in-de-kerk
 3. Landbouwprogramma Zendingsdiaconessen  -   www.kerkinactie.nl > projecten/landbouwprogramma-zendingsdiaconessen

* Dit project heeft nog 1200 euro aan financiële ruimte over in 2018. In 2019 nog geen toezeggingen.

 

C. Projecten in Indonesië

De derde optie* moest een totaal ander gebied zijn. Onderstaande projecten in Indonesië worden nog niet door een gemeente gesteund.
 1. Sterke vrouwen opleiden in Papua (Z-project - met diaconale uiting)  -  www.kerkinactie.nl > projecten > versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
 2. Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken (WD-project)  -  www.kerkinactie.nl > projecten > betere-voedselvoorziening-door-duurzamelandbouw

* Deze projecten staan recentelijk op de lijst waar gemeenten uit kunnen kiezen. Hierdoor zijn er nog geen gemeenten die zich hierbij hebben aangemeld en moet de informatievoorziening nog op gang komen. Een maandelijkse update kan niet worden gegeven. Het gaat hier om 2 updates per partner.
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP