» Diaconie » Wat we doen 
6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

La Nativity Presbyterian Church

 

De Protestantse Gemeente Utrecht onderhoudt
een vriendschapsband met La Nativity Presbyterian
Church in de Ghanese hoofdstad Accra.


Deze band ontstond aan het eind van de jaren tachtig
van de vorige eeuw, toen predikant David Kpobi een
aantal jaren met zijn gezin in Nederland woonde en
als missionair predikant werkte bij kerken die later
opgegaan zijn in de huidige wijkgemeente Utrecht-West.

Na zijn terugkeer naar Ghana in 1991 bestond het
verlangen om de banden die tussen Nederland en
Ghana waren ontstaan te behouden. Zo ontstond het
contact met de La Nativity Church, waar dominee Kpobi
voor zijn komst naar Nederland als predikant aan
verbonden was.
 

Geloof, praktische uitwerking

Doel van de vriendschapsband is elkaar te onder-
steunen in het geloof in Jezus Christus en van
elkaar te leren als het gaat om de praktische
uitwerking hiervan.

Om de vriendschapsband te ontwikkelen, begonnen
we met bezoeken over een weer. Tijdens de
bezoeken verblijven de gasten in gastgezinnen.
Zo krijgen de delegatieleden een goed beeld van
het dagelijks leven in Utrecht of Accra en van de rol
die het geloof hierin speelt.
 
Het eerste bezoek vond in 1994 plaats, van een
Utrechtse delegatie aan Accra. Sindsdien hebben
vijftien bezoeken over en weer plaatsgevonden.
Het eerstvolgende bezoek van een delegatie uit
Utrecht staat voor zomer 2018 gepland.
 

Tussen de bezoeken 

Tussen de bezoeken door houden we de band
levend door op elkaar afgestemde kerkdiensten
en nieuwsbrieven en via de gezamenlijke
Facebookpagina (www.facebook.com/UtrechtNativity).

In beide kerken is een comité dat de band praktisch
vormgeeft en de bezoeken organiseert. Zij hebben
onderling regelmatig contact.
 

Contact 

-  Website van La Nativity Presbyterian Church:  nativitypresby.org
-  Contact Ghana-comité PGU:  ghanacomite@gmail.com

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP