» Wie zijn wij » Visie 
Visie Visie

 

Wij geloven in God, zoals we die in de Bijbel leren kennen. Wij willen de weg van Jezus Christus, zoals beschreven in het Evangelie, volgen in onze tijd, in onze stad. We komen bij elkaar op allerlei plekken in de stad, om ons te laten inspireren door Gods Geest, door de Bijbel, door elkaar, om elkaar te bemoedigen en te versterken in ons leven en in ons geloven. Zoekers naar zin zoeken we op en nodigen we uit. In woord en daad willen we bijdragen aan een menswaardige, rechtvaardige en barmhartige samenleving. We vertrouwen op Gods Geest. Daarom investeren we in nieuwe initiatieven en hebben we hoop voor de toekomst.
 

Onze missie blijft staan: Kerk in de stad, Kerk voor de stad. Een plek waar God en mensen elkaar zoeken en vinden. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente (1 Kor 12:7). Wij hebben de opdracht om onze gaven en talenten in te zetten om verder te bouwen aan de gemeente die onze voorgangers in het geloof ons heeft toevertrouwd.


 

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP