» Wie zijn wij » Contact 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad
  • Voorzitter                                                                                
  • Scriba                                                                                  
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
  • Voorzitter
          Theo van Stuijvenberg, bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl 
  • Secretaris
          Teunis van Kooten, bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl 
  • Penningmeester
           Bert Holsappelbestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
 
College van Diakenen College van Diakenen
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
 
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP