» Geldzaken » Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024
In januari van van ieder jaar ontvangen de leden van de Protestantse Gemeent Utrecht een brief of mail van hun wijkgemeente over de Actie Kerkbalans. Daarin wordt gevraagd een bijdrage toe te zeggen voor het lopende jaar.

Wilt u bijdragen aan Kerkbalans?

U kunt uw toezegging doen voor uw wijkgemeente met dit digitale formulier.

Als u uw toezegging zelf overmaakt, dan graag uw wijkgemeente en registratienummer vermelden.
De bankrekening is NL55 RABO 0373 7304 62, ten name van Protestantse Gemeente Utrecht,

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar kerkbalans@protestant-utrecht.nl of bellen naar telefoonnummer 030 273 75 40.

Met uw bijdrage kunnen wij invulling blijven geven aan het kerk zijn in de stad.

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP