» Geldzaken » Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021

In januari van van ieder jaar ontvangen de leden van de Protestantse Gemeent Utrecht een brief van hun wijkgemeente over de Actie Kerkbalans. Daarin wordt gevraagd een bijdrage toe te zeggen voor het lopende jaar.

Wilt u bijdragen aan Kerkbalans?

Dan kunt u hier uw toezegging doen voor uw
wijkgemeente
met dit digitale formulier.
 
U heeft uw registratienummer nodig, dat u aantreft op het papieren formulier.  


Als u uw Kerkbalans-toezegging zelf overmaakt naar bankrekening
NL55 RABO 0373 7304 62 ten name van Protestantse Gemeente Utrecht, dan graag uw wijkgemeente en registratienummer vermelden.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar kerkbalans@protestant-utrecht.nl of bellen naar telefoonnummer 030 273 75 40.

Met uw bijdrage kunnen wij invulling blijven geven aan het kerk zijn in de stad.

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.