» Wie zijn wij » Beleidsstukken 
Jaarrekeningen 2017 Jaarrekeningen 2017
Beide jaarrekeningen - van het College van Kerkrentmeesters
en van de Diaconie - zijn op 27 augustus 2018 in 2e lezing
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Utrecht. 
 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP