» Wie zijn wij » Beleidsstukken 
Jaarrekekeningen 2023 Jaarrekekeningen 2023
Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Utrtecht 2023, vastgesteld in 1e lezing in de Algemene Kerkenraad op 24 juni 2024. Klik hier voor inzage. 

Jaarrekening Protestantse Gemeente Utrecht 2023, vastgesteld in 1e lezing in de Algemene Kerkenraad op 24 juni 2024. Klik hier voor inzage. 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP