» Veilige kerk 
Gedragscode Gedragscode
Gedragscode
We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen.
Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen. 
We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Protestantse Gemeente Utrecht. Lees de gedragscode hier: gedragscode. 
 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP