» Diaconie » Wat we doen 
Protestantse Diaconie Protestantse Diaconie

Wat we doen


- 1. Ons diaconale hulpaanbod

- 2. Diaconaal werk

                    - Door de wijkdiaconie
                    - PDU in samenwerking met wijkgemeenten
                    - Ouderenwerk
                    - Vluchtelingenwerk
                    - Samen met anderen

- 3. Zending en Werelddiaconaat

- 4. Beleid

- 5. Inloophuizen

- 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP