» Diaconie » Wat we doen 
2. Diaconaal werk 2. Diaconaal werk

Door de wijkdiaconie

-  Citypastoraat Domkerk
De Haven > Koffiehuis
-  EUG Oekumenische Studentengemeente
-  Jacobikerk > Hoe is de Jacobikerk georganiseerd > Diaconie
-  Johannescentrumgemeente > buurtpastor Erna Treurniet
-  Kerk op Zuilen
-  Nieuwe Kerk
-  Marcus-Nicolaï-gemeente
-  Utrecht-West
-  Tuindorpkerk
-  Wilhelminakerk > Diaconie, contactgegevens

 

Protestantse Diaconie Utrecht i.s.m. met wijkgemeenten

- Ontmoetingscentrum De Wijkplaats (Lombok)   i.s.m. wijkgemeente Utrecht-West
   > dewijkplaats.wordpress.com

- Ontmoetingscentrum Het Knooppunt (Lunetten)
   > www.lunetten.nl/knooppunt

 

Ouderenwerk

Activiteiten:  Vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is
er aandacht voor oudere gemeenteleden. Vanuit alle wijkgemeenten
worden oudere gemeenteleden thuis bezocht. Veelal gebeurt dit
door ouderlingen, bezoekvrijwilligers en soms ook door de predikant.

Er zijn ontmoetingsactiviteiten, gespreksgroepen of Bijbelkringen.
Deze zijn vaak overdag en daardoor toegankelijk voor ouderen.
Ook zijn er maaltijden waar iedereen welkom is.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de websites
van de wijkgemeenten en op www.diaconie-utrecht-helpt.nl.

 

Vluchtelingenwerk

Predikante voor ongedocumenteerde vluchtelingen: Marieke Sillevis Smitt
   www.pgu.nu > diaconie > wie is wie

De Toevlucht (nachtopvang)
   > toevluchtutrecht.nl

Villa Vrede (dagopvang)
   > www.villavrede.nl

 

Samen met anderen

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
   > www.usrk.nl

Diaconaal Platform Utrecht
   > www.dputrecht.nl

Armoedecoalitie
   > armoedecoalitie-utrecht.nl

Katholieke Caritas der stad Utrecht
   > kcutrecht.nl

- SchuldHulpMaatje-Utrecht
   > schuldhulpmaatje.nl > utrecht

- Stiltecentrum Hoog Catharijne
   > www.stiltecentrum.nl

- Buurtpastoraat Geuzenwijk   i.s.m. Zuilen
   > www.buurtpastoraatutrecht.nl > geuzenwijk

- Roobolkapel, Geuzenwijk
   > pgu.nu > buurtpastoraat_geuzenwijk__roobolkapel

- STIL (noodhulp en medische en juridische ondersteuning)
   > www.stil-utrecht.nl

-Stichting Dienstverlening Buitenlanders
   > www.sdb-utrecht.nl

Stichting Rotterdam
   > www.stichtingrotterdam.nl

KANS-fonds
   > 
www.kansfonds.nl

Maatschappij van Welstand
   > www.welstand.nl

Paasjubel Domplein   i.s.m. Citypastoraat Domkerk)
   > www.domkerk.nl > kerkgemeente > organisatie > paasjubel
 

Stedelijk diaconaal werk: Buurtpastoraat

In Utrecht werken in verschillende wijken professionele buurtpastores
om mensen -  vanuit hun leefsituatie – te ondersteunen in de buurt
waar zij wonen. De Protestantse Diaconie Utrecht is partner van de
stichting Buurtpastoraat Utrecht. De buurtpastores ondersteunen
bewoners in armoede, en in alle problemen die met die armoede
samenhangen. Denk hierbij aan schulden, en de schaamte en stress
die daarmee samenhangen. Maar ook met vragen rondom opvoed-ondersteuning, zoals met schoolkeuze, uithuisplaatsing, en pesten.
De buurtpastores werken vanuit de presentiebenadering en blijven
langdurig en trouw aanwezig in de leefsituatie van de buurtbewoners.
Ze vervullen een brugfunctie tussen bewoners en hulpverlening en
instanties. Voor meer informatie: www.buurtpastoraatutrecht.nl

(bron: Nieuwsbrief Kerk Utrecht-West, donderdag 28 februari 2019)
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP