» Diaconie » Wat we doen 
Duurzaam diaconaat Duurzaam diaconaat

Visie van de Protestantse Diaconie Utrecht


Het mission statement van de Protestantse Diaconie Utrecht
geeft richting aan een veranderingsproces waarin de Protestantse
Diaconie Utrecht zich beweegt. Dat proces heeft betrekking op
de samenwerking met wijkdiaconieën, de inzet van diaconale
werkers, een doordachte besteding van het rendement op diaconaal
vermogen en het werven van externe financiële middelen van
stedelijke projecten en initiatieven.

Het document is vastgesteld door het Diaconaal Missionair Orgaan
(DMO) van de Protestantse Gemeente Utrecht op 25 maart 2015
De tekst is een samenvatting van de notitie Duurzaam diaconaat &
caritas in Utrecht. Gespreksnotitie voor visiebepaling van het Diaconaal
Missionair Orgaan (DMO)
, besproken in de Algemene Kerkenraad
Groot van 26 januari 2015.

N.B.: Het DMO heet vanaf 1 januari 2016: Protestantse Diaconie Utrecht.

Klik hier voor het document
 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP