» Contact » Ledenadministratie » Trouwen 
Trouwen Trouwen
Als je verbonden bent, maar ook als je niet betrokken bent met een van onze wijkgemeenten, kun je trouwen in een kerk.
Er zijn tijdens de trouwdienst een predikant en een ouderling aanwezig.
Als je je huwelijk in een trouwdienst wilt laten zegenen kun je terecht bij de predikant of de scriba van uw wijkgemeente. Hier kunt u de contactgegevens zien van de predikant of scriba van uw wijkgemeente.

Voorbereiding op de trouwdienst
Als toekomstig bruidspaar zijn jullie vaak lang bezig met alle voorbereidingen voor het huwelijk. Dit geldt ook voor het kerkelijk huwelijk. Je vraagt een dominee om voor te gaan en kiest een locatie voor de trouwdienst. Ter voorbereiding op de trouwdienst voert de dominee enkele gesprekken. In deze gesprekken leert de dominee jullie beter kennen.
De dingen die de dominee hoort, helpen er aan mee van de huwelijksdienst een mooie en passende viering te maken.

Wat kunnen jullie zelf voor de trouwdienst voorbereiden?
•Jullie vragen een dominee voor te gaan.
•Jullie kiezen een locatie voor de trouwdienst en regelen de reservering via de koster.
•Jullie vragen je huwelijk aan bij je eigen wijkgemeente. Dit kan vaak bij de scriba van de kerkelijke gemeente.
•Voor de trouwviering kunnen jullie een bijbellezing en liederen uitzoeken.
•Jullie kunnen familie en vrienden vragen voor een lezing of muzikale bijdrage.
• Kies een doel voor de collecte. Vaak is er in de trouwviering een collecte voor een doel van de diaconie van de plaatselijke gemeente.

Homo mannen en vrouwen
Verschillende wijkgemeenten zegenen levensverbintenissen tussen man-man en vrouw-vrouw:
- Citypastoraat Domkerk kent een lange traditie als het gaat om openheid en ruimte voor homoseksuele mannen en vrouwen. In 1993 werd de eerste man/man relatie in de Domkerk ingezegend, lang voordat het kerkordelijk mogelijk was. Het Citypastoraat staat dan ook vermeld staat in de gids ´Coming Out Churches´ die in 2011 verscheen.
- EUG Janskerk

> Huwelijksformulier
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP