» Wie zijn wij » Beleidsstukken 
Begrotingen 2024 Begrotingen 2024

Begroting Prostantse Gemeente Utrecht (PGU) 2024, vastgesteld in 2e lezing door de Algemene Kerkenraad op 15 januari 2024, klik hier voor inzage.  

Begroting Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht (DPGU) 2024, vastgesteld in 2e lezing door de Algemene Kerkenraad op 15 januari 2024, klik hier voor inzage. 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP