» Diaconie » Actueel 
Terugblik op Mantel van Sint Maarten 2018 Terugblik op Mantel van Sint Maarten 2018

Aangrijpende verhalen, levendige uitwisseling

Kwetsbare kinderen centraal


Op vrijdag 9 november 2018 waren ruim 100 mensen aanwezig bij
de 15e uitreiking van de Mantel van Sint Maarten in de Domkerk.
Deze editie stond in het teken van de kwetsbare kinderen in onze
stad. Kinderombudsman Margrite Kalverboer vertelde over het
belang van een veilige en stabiele thuissituatie en het belang van
een samenhangende aanpak van armoede onder kinderen.  


Het evenement De Mantel van Sint Maarten gaat over geven en delen.
Vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een inclusieve stad
ontmoeten en inspireren elkaar. Dit jaar stond de jeugd centraal. Eén
op de negen kinderen groeit op in armoede. De organisatie wil met het
evenement bijdragen aan meer kennis, bewustwording en samenwerking
op dit onderwerp. Op de informatiemarkt presenteerden vijftien vrijwilligers-
initiatieven zich aan elkaar en aan het belangstellende publiek. Het was
een levendige uitwisseling.


Als aftrap van het officiële programma liepen de kleinsten met een zelf
beschilderde lampion een lichtjesoptocht door de Domkerk. Helemaal in
de sfeer van Sint Maarten werden de aanwezigen ontvangen door de
zingende kinderen.

 

Kinderombudsman

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vertelde over haar gesprekken
met kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met armoede.
Aangrijpende verhalen waaruit naar voren komt dat er thuis vaak een
opeenstapeling van problemen is. Oplossingen worden vaak buitenshuis
gezocht, op school of  via aanvullende hulp. En er zijn in Utrecht gelukkig
veel (vrijwilligers)initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen.
De Kinderombudsman sprak hiervoor haar waardering uit. Tegelijk pleitte
ze voor extra aandacht voor de gezinssituatie als vertrekpunt van een
meer samenhangende aanpak van armoede onder kinderen.

 

Jeugdtheater

Na de pauze speelden de jonge acteurs van STUT een deel van de
voorstelling Tikkie, ‘over uitdelen en incasseren’. Het stuk is gebaseerd
op eigen ervaringen van de acteurs. Het volwassen worden, jezelf
financieel kunnen redden, en hoe ingewikkeld dit kan zijn. Een prachtige
verbeelding van de eerder gedeelde informatie.

 

Stimuleringsprijs

Tot slot reikte wethouder en eerste locoburgemeester Victor Everhardt
de stimuleringsprijs uit. De oorkonde en een geldbedrag van € 2.500,00
gaat dit jaar naar Taal Doet Meer voor het project ‘Taalversterkers tussen
school en thuis’.


Medeorganisator Dirk van den Hoven van de Protestantse Diaconie
Utrecht kijkt positief terug op het evenement. “Het was mooi om te zien
hoeveel mensen zich verbonden hebben aan deze kinderen. Ik wist dat
er bij Utrechtse vrijwilligers en professionals veel betrokkenheid is op dit
thema, maar dat gaat pas echt leven als je elkaar spreekt.  Ik hoop dat
de ontmoeting en uitwisseling deze bijzondere initiatieven helpen om nog
beter samen te werken.”


bron: persbericht, Protestantse Diaconie Utrecht, 13 november 2018
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP