» Diaconie » Actueel 
Bewaar de datum: Villa Vrede viert Burendag Bewaar de datum: Villa Vrede viert Burendag


Op 28 september gaan wij van Villa Vrede zoals 
gebruikelijk weer Burendag vieren. Wij zullen t.z.t.
meer daarover vertellen, maar zet de dag al vast
in je agenda. 

Villa Vrede in Utrecht-Hoograven biedt vluchtelingen zonder
verblijfsvergunning een plek waar ze zich veilig voelen.
 

Suikerfeest, Offerfeest

Het Suikerfeest vierden wij dit jaar zoals gebruikelijk  met
lekker eten. Dit was gemaakt door onze moslimbezoekers
en een aantal buurtbewoners en vrienden van Villa Vrede
schoof aan. In augustus zullen wij natuurlijk ook aandacht
geven aan het Offerfeest.
 

Najaar: praktijkleerprojecten

Na de zomer gaan wij natuurlijk weer van start met de
taallessen en andere activiteiten. Wij zijn van plan om uit
te breiden naar de dinsdag, zodat mensen vaker bij ons
terecht komen.

Er is weer ruimte voor een driemaandse naaicursus. In
oktober starten we met een praktijkleertraject tot basis-
kapper i.s.m. met een ervaren Afro kapper die dit buiten
openingstijden voor ons regelt. We zijn voor beide trajecten
druk aan het werven. 

Er is helaas nog geen duidelijkheid over wel/niet mogen
bouwen van de fietsenschuur, zodat wij de praktijkleer-
traject tot fietsenmaker even moeten uitstellen. Gelukkig
zijn er door ons  PAS netwerk (Project Aan de Slag) steeds
meer mogelijkheden om ook buiten Villa Vrede actief te zijn
en wij blijven zoeken naar meer goede koppelingen tussen
bezoekers en dagbestedings- en leerplekken.
 

Terugblik: Wereldvluchtelingendag

Rondom Wereldvluchtelingendag (20 juni) waren wij met
een grote groep aanwezig én hebben wij gekookt voor de
Tafels van Hoop in de Domkerk. Wat was het mooi om
met zo'n 80 bewoners van Utrecht samen te zijn. Zeker
voor herhaling vatbaar.
 

Terugblik: modeshow

Zelf hadden wij een modeshow georganiseerd Fashion to
Stay, waarin mannen en vrouwen eerst traditionele kleding
lieten zien aan het publiek. Vervolgens gingen zij op de
rode loper ook nog mooie Europese kleding showen en was
daarna een kledingbeurs waar bezoekers gratis feestelijke
kleding uit konden zoeken. Hiervoor kregen wij hulp van 
Emmaus Parkwijk. De modellen en de bezoekers genoten
met volle teugen!
 

Terugblik: poster workshops

Hoe kan je jouw verhaal vertellen? Wat vind je belangrijk en
waar droom je van? De afgelopen weken zijn er verschillende
workshops geweest van verhalen vertellen door middel van
het maken van o.a. posters. Het was een leuke manier om
mensen in hun kracht te zetten en zeker voor herhaling vatbaar.

Door deze workshops hebben wij ook meer geleerd over wat
mensen graag willen doen in de tijd dat zij nog in deze situatie
verblijven. Heel belangrijk om onze plannen voor activering
onder project Werken aan Morgen verder vorm te geven. 
 

Tuinieren, zwemmen

Daarnaast zijn wij vooral druk bezig geweest in onze tuin die
behoorlijk verwaarloosd was. Wij hebben met de mensen flink
gerooid om ruimte voor overblijvende bomen te creëren en
langzamerhand te zorgen voor een mooie verzorgde tuin.

Zwemmen tijdens de zomerse hitte was natuurlijk ook een
feestje om verkoeling te zoeken en plezier te hebben. 
 

Blij met nieuw entree

Wij zijn blij te merken dat door het nieuwe entree van ons
gebouw, de buren eerder de weg naar ons huis weten te
vinden. Mensen fietsen en lopen langs ons huis en worden
dan nieuwsgierig.

Wij zijn blij met dit contact, want wij zijn graag in contact met
onze buurt- en stadsgenoten. Een van de buurtbewoners
helpt ons om het contact te verstevigen door over ons te
vertellen, naar manieren te zoeken tot verbinding en zelfs
mensen te stimuleren ons financieel te ondersteunen.
 

Villa Vrede: Dagopvang voor mensen
zonder verblijfsvergunning in Utrecht

Villa Vrede in Utrecht biedt vluchtelingen zonder verblijfs-
vergunning een plek waar ze zich veilig voelen. Ze komen
tot rust, vinden een luisterend oor en ontmoeten andere
mensen. Door activiteiten, trainingen en voorlichting kunnen
ze zich verder ontplooien.

Er staan zestig actieve vrijwilligers voor hen klaar. Meestal
kloppen ze spontaan aan bij Villa Vrede omdat ze graag iets
voor een ander willen betekenen. Het omgaan met cultuur-
verschillen en kwetsbare mensen wordt omschreven als een
rijke ervaring.

De vluchtelingen kunnen meedoen aan taallessen, creatieve
activiteiten, muzieklessen en sportactiviteiten. Ze krijgen een
warme lunch in de middag, er zijn kasten met schone kleren
en op de achtergrond draait heel de dag de wasmachine. In
de woonkamer kunnen ze gezellig kletsen en iets drinken.
Het huishouden is inmiddels dan ook uitgegroeid tot een grote
nauwe familie met een wereldlijke achtergrond.
 

bronnen:  www.villavrede.nl en Villa 4 You, Villa Vrede nieuwsbrief, 26 juli 2019  

 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP