» Diaconie » Actueel 
Project diaconie Utrecht-West daagt kringen, groepen uit Project diaconie Utrecht-West daagt kringen, groepen uit

Doel: bewust nadenken over 'Wie wil ik helpen?'

'Wie is mijn naaste?' past als titel goed bij een project op het gebied
van Werelddiaconaat dat van start gaat in Utrecht-West. Het project
is verbonden met KIVA, een wereldwijde organisatie op het gebied
van microfinanciering.

Aanjagers

Microfinanciering is een algemene term voor financiële diensten die
aangeboden worden aan personen met lage inkomens of aan hen die
niet via een bank geld kunnen lenen. Het systeem is gebaseerd op
de gedachte dat mensen hierdoor in staat zijn om zichzelf uit de
armoede te bevrijden.

Zo kunnen zij aanjagers worden van de lokale economie. Doel van dit
project is om de kerkelijke gemeente bewust te laten nadenken over
de praktische invulling van haar taak op het gebied van werelddiaconaat.

Leningen

De Diaconie van Utrecht-West biedt aan kringen en groepen de
mogelijkheid om een lening te verstrekken aan een project van KIVA.
Een belangrijke vraag daarbij is "Wie wil ik helpen?" Zo kun je in een
kring of groep met elkaar nadenken over de vraag hoe je praktisch
invulling wilt geven aan je christen zijn.

Ook kan besproken worden of het bij geld geven blijft, of dat je een
project ook op andere wijze kunt ondersteunen. Is het een idee, is
het gewenst om bijvoorbeeld voorbede te doen voor een project?

Neutraal

KIVA is geen christelijke organisatie. Dat kan de vraag oproepen of
je voor deze organisatie kiest of dat je de voorkeur geeft aan kerkelijke
kanalen voor microkredit. Het project wordt mede gefinancierd met een
gift van €1.000 vanuit de stedelijke ZWO-commissie.

bron: Kerk in de Stad, maandblad van de Protestantse Gemeente Utrecht, april 2017
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP