» Diaconie » Actueel 
Samen werken aan een mooier Utrecht!

Samen werken aan een mooier Utrecht!

Jaarlijkse prijzen zetten Utrechtse vrijwilligers in het zonnetje


Op vrijdag 10 november waren ruim 160 mensen aanwezig
bij de 14e uitreiking van de Mantel van Sint Maarten in de
Domkerk. Wethouder Kees Diepeveen reikte vier prijzen uit
aan organisaties en personen die een bijzondere bijdrage
leveren aan de Utrechtse samenleving.


Er was een levendige uitwisseling op een markt. Achttien
vrijwilligersinitiatieven presenteerden zich aan elkaar en
belangstellend publiek. Gerard Drosterij, docent filosofie
en ethiek op de Fontys Hogeschool, hield een presentatie
over ‘houvast in de participatiesamenleving’. Met prikkelende
vragen werd de interactie met het publiek gevonden.

 

Allemaal winaars

Medeorganisator Dirk van den Hoven van de Protestantse
Diaconie Utrecht spreekt van een geslaagd evenement.
“Ontmoeting, uitwisseling en netwerken waren de belangrijkste
ingrediënten. Het is natuurlijk mooi dat er dit jaar een prijzen-
bedrag van in totaal €2.750 te verdelen was. Maar we wilden
nadrukkelijk alle deelnemers vandaag in het zonnetje te zetten.
Zij zijn allemaal winnaars. Ze staan voor al die Utrechters die
zich belangeloos inzetten voor een nog mooiere stad.”


Klik hier om een groepsfoto van de 2017 prijswinnaars te bekijken
 

Prijs voor individuen / echtpaars

René en Klassie Kil uit Rivierenwijk kregen € 1.000 euro over-
handigd. Zij stimuleren contacten tussen verschillende groepen
in de wijk. Ze organiseren onder andere bijlessen, Iftarmaaltijden
en geschiedenislessen over Utrecht.
Onopvallend, bescheiden
en op de achtergrond maar
samen een sterk cement in de
Rivierenwijk.

 

Hoofdprijs voor organisaties 

De Opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting (EDASU)
 won de prijs van € 1.000 in de categorie
organisaties. De ervaringsdeskundigen hebben door hun
eigen verleden een voorsprong op de hulpverleners. Dit is
een belangrijke ontwikkeling in het bestrijden van armoede.
De jury sprak ook de waardering uit voor de zeer gemotiveerde
docenten die veel eigen tijd in deze opleiding steken.
 

Aanmoedigingsprijs voor organisaties

De aanmoedigingsprijs van € 500 ging naar Netwerk Serve The
City Utrecht
, een organisatie die jongeren met succes stimuleert
om zich actief in te zetten voor de medemens. Ontmoetingen
tussen verschillende (groepen) mensen leidt tot wederzijds
begrip en waardevolle verbondenheid.

 

Publieksprijs voor organisaties

Tot slot mocht het aanwezige publiek een stem uitbrengen op
één van de deelnemende initiatieven. U-2B Heard kreeg 20%
van de stemmen. Deze werkgroep vóór en dóór (kwetsbare)
jongeren in Utrecht is de trotse winnaar van de publieksprijs.Meer informatie?
De organisatie van dit evenement was in handen van de Protestantse
Diaconie Utrecht, Citypastoraat Domkerk en Katholiek Utrecht.

 

De Mantel van Sint Maarten 2017

(door Liesbeth Stienen, communicatieadviseur
op vrijwillige basis Protestantse Diaconie Utrecht)


Op 10 november 2017 ontmoetten organisaties en
individuele vrijwilligers elkaar in de Domkerk bij het
evenement De mantel van Sint Maarten. Er staat
nu ook een video op de website:
www.mantelvansintmaarten.nl.

Wie deden mee?
De deelnemers aan het evenement lieten zien en
horen wat ze doen om het samen leven in Utrecht
te verbeteren. Het is hartverwarmend om te zien
hoeveel mensen zich vrijwillig inzetten voor dit
doel. Zoals: De Toevlucht, Stichting Omduw,
Stichting Present, U2B heard, De Wijkplaats,
Schuldhulpmaatje, Weggeefwinkel, Taalmaatjes,
Bij Bosshardt, Bartholomeus Gasthuis, MBO-
opleiding tot ervaringsdeskundige Armoede en
Sociale Uitsluiting, Het Naaiatelier, Happietaria,
Serve the City en vele individuele vrijwilligers.

Wie waren er nog meer?
Dr. Gerard Drosterij (docent filosofie en ethiek
Fontys Hogeschool) sprak over 'houvast' in de
participatiesamenleving. Het evenement werd
ontzettend leuk omkleed door Cabaret de
Gemeentereiniging. Wethouder Kees Diepenveen
reikte 4 geldprijzen en oorkondes uit aan Serve the
City, U2B heard, René en Klassie Kil en de MBO-
opleiding tot ervaringsdeskundige Armoede en
Sociale Uitsluiting

Wie organiseerde het?
Dit is een initiatief van de Protestantse Diaconie
Utrecht, de Domkerk en de protestantse en
katholieke kerken in Utrecht.

Volgend jaar weer!
Het voornemen is om ook volgend jaar vrijwilligers
weer de kans te geven elkaar op een leuke manier
te ontmoeten. Wilt u ook meedoen? Of iemand
aanbevelen? Laat dit dan weten via
info@diaconie-utrecht-helpt.nl.
 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP