» Diaconie » Actueel 
Mantel van Sint Maarten 2018 Mantel van Sint Maarten 2018

op vrijdag 9 november, in de Domkerk, aanvang: 16.00 uurZie ook de meer recente berichtgeving op www.pgu.nu > Diaconie > Actueel

 

Uitreiking prijzen + infomarkt diaconale initiatieven

Utrecht kent veel mensen, groepen en initiatieven die
zich inzetten voor anderen. Mensen die geven èn delen.
Sommigen doen dat op verrassende wijze. Eigenzinnig,
tegendraads en opvallend. Of juist onopvallend, maar
trouw en onbaatzuchtig. Iedereen op zijn eigen manier,
maar allemaal in het belang van de stad Utrecht.

 

Opgroeien in armoede 

Het jaarlijks terugkerend evenement De Mantel van Sint
Maarten staat dit jaar, op vrijdag 9 november 2018, geheel
in het teken van kinderen in armoede.

 
Er zijn in de stad Utrecht te veel kinderen die op welke
manier dan ook te maken hebben met armoede. De achter-
stand die deze kinderen in de jeugd oplopen is vaak lastig
of helemaal niet meer in te halen.

Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en organisaties
die een positieve bijdrage willen leveren. Uit onderzoek van
de kinderombudsman blijkt echter dat de aanpak van armoede
op dit moment nog weinig samenhangend is. Weten we eigenlijk
voldoende van elkaar wat we doen? Kan er beter worden
samengewerkt?

 

Ontmoeting en delen van ervaringen

Tijdens het evenement staat ontmoeting centraal. We delen
ervaringen en versterken onderlinge banden. De verschillende
initiatieven, fondsen en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig
op een infomarkt om met elkaar te ervaringen delen en u te
informeren.

Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere
de Kinderombudsman Magrite Kalverboer haar medewerking
zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie wordt
nog meer ervaring uitgewisseld.

Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers
en andere betrokkenen van elkaar op de hoogte te brengen,
zodat de kinderen in onze stad sneller bereikt worden op de
manier die voor hen nodig is! Want iedereen gunt de jeugd in
onze stad een mooie toekomst. De Mantel van Sint Maarten
hoopt met dit evenement haar bijdrage te leveren aan dit doel.

 

Stimuleringsprijs

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een geldbedrag
worden uitgereikt aan een initiatief die op verrassende en
doeltreffende wijze een bijdrage heeft geleverd aan kinderen
in armoede in de stad Utrecht. De prijs wordt dit jaar uitgereikt
door eerste locoburgemeester Victor Everhardt.

 
Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis.
Tevoren aanmelden is niet nodig.
Het evenement duurt van 16.00-18.30 uur.

 

Doelen

De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks uitgereikt aan
personen en/of organisaties op het gebied van zorg, welzijn
en kerkelijk-diaconale inzet. Doel is: bevorderen van de
samenwerking tussen vrijwilligers en de formele hulpverlening.

Ook willen de organisatoren het diaconale werk van Utrechtse
kerken beter zichtbaar maken.

 

Organisatie

Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en
Katholiek Utrecht.

 

Meer informatie

Voor meer informatie ga naar www.mantelvansintmaarten.nl
 

bron:  persbericht, Protestantse Diaconie Utrecht, 19 juli 2018

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP