» Diaconie » Actueel 
Diaconale wandeling in hartje Utrecht

Diaconale wandeling in hartje Utrecht

Kruisweg van Barmhartigheid

op Goede Vrijdag, 19 april 2019, aanvang 15:00 uur


In de Kruisweg van Barmhartigheid op Goede Vrijdag gedenken
wij lijden en dood van Jezus aan de hand van de ‘werken van
barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht staan
we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken
gaan voor. We nodigen u uit om deel te nemen.

Start

om 15.00 uur bij de brug op de hoek Vredenburg / Catharijnesingel,
bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper

Besluit

tegen 17.00 uur met een korte viering in de Sint-Catharinakathedraal

Deelname

U kunt zondermeer aansluiten.
Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april):
Centraal secretariaat, Samenwerkende parochies Utrecht
T: 030-2546147
E: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Wandeltempo

Bij deelname verwachten wij dat een normaal wandeltempo
geen probleem is. Er is alle bereidheid een rolstoel te begeleiden.
 

Route

1. Skyscraper – hoek Vredenburg - Catharijnesingel

Werk van Barmhartigheid: De dorstigen te drinken geven

Dit kunstwerk, dat tijdelijk op bezoek is, klaagt de plasticsoep
in de oceanen aan. Gérard Martens vraagt aandacht voor
onze omgang met de aarde die ons gegeven is en het gebrek
dat mensen lijden door de vervuiling van ons leefmilieu.
 

2. Mariakapel Augustinuskerk, Oudegracht 69

Werk van Barmhartigheid: De vreemdelingen ontvangen

Ds. Marieke Sillevis Smitt deelt uit haar ervaringen in het
optrekken met (documentloze) migranten.
 

3. voor het Smulhuis, Jansveld 51

Werk van Barmhartigheid: De hongerigen te eten geven

Straatpastor Wieke de Wolff vertelt over dak- en thuislozenlunch.
 

4. Beeld Anne Frank, Janskerkhof

Werk van Barmhartigheid: De gevangenen bezoeken

Diaconaal consulent Irene Stok vertelt over gevangen zijn
en bevrijding.
 

5. Domkerk, Domplein (ingang Domstraat)

Werk van Barmhartigheid: De naakten kleden

Trijntje Knaapen van ‘Dress for succes’ kleedt mensen om de
draad weer op te pakken.
 

6. Voormalig Sint Catharijnegasthuis, Nieuwe Gracht 63

Werk van Barmhartigheid: De zieken verzorgen

Dit oudste gasthuis van de stad is de bakermat van het
UMC zoals we het nu kennen.
 

7. Gedenkboom, Catharijnehof (tuin Catharijne Convent)

Werk van Barmhartigheid: De doden begraven

De gestorven daklozen van de stad kregen in deze boom
hun monument en worden niet vergeten.
 

8. Kathedraal Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36

Gebed onder het kruis

- teken van lijden, teken van barmhartige liefde
 

bron: mededeling dinsdag 26 maart, Protestantse Diaconie UtrechtDeze kruisweg werd voor het eerst in 2016 gehouden, 
in het RK 'Jaar van de Barmhartigheid'.

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP