» Contact » Kerkelijk Bureau 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Het Bureau biedt ondersteuning aan de stedelijke bestuursorganen, t.w. de Algemene Kerkenraad (AK), het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Protestantse Diaconie Utrecht en aan de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Die ondersteuning wordt geboden bij financiële, personele, administratieve en technische aangelegenheden. De aandachtsgebieden zijn gemeenteopbouw alsook het diaconaal en missionair werk.

Bureau PGU
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
030 273 75 40
info@protestant-utrecht.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur. 

Kamer van Koophandel nummer  PGU 76367657
Kamer van Koophandel nummer Diaconie 76367851

>Bureau PGU op de kaart

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP