Utrecht-West

Website: kerkutrechtwest.nl

De Wijkplaats
Johannes Camphuysstraat 101
3531 SE Utrecht
030-2933554


Utrecht-West heeft elke zondag diensten om 10.00 uur in de Wijkplaats 
en om 10.30 uur in Parc Transwijk (Hof van Transwijk 16). 


Contact 
 
Predikant ds. M. van Beusichem, M predikant@kerkutrechtwest.nl
Scriba  mw. K. van de Gronden, M scriba@kerkutrechtwest.nl
Koster/beheerder dhr. M. Kansen, T 06-5158476, M wijkplaats01@gmail.com