Nicolaïkerk

www.nicolaikerk.nl

 

Nicolaaskerkhof 9

3512 XC Utrecht

030 - 231 57 34
 

 

Nicolaïkerk op de kaart

 

 

 

 Contact 

Predikant  ds. D. Neven, T 030 - 254 66 56, M predikant@nicolaikerk.nl
Scriba  mw. K. Blaauw, M scriba@nicolaikerk.nl
Koster  mw. J. Provily, T 06 - 11 31 04 74, M koster@nicolaikerk.nl
Beheerder M verhuur@nicolaikerk.nl