» Kerken 

Utrecht-West

Website: kerkutrechtwest.nl

De Wijkplaats
Johannes Camphuysstraat 101
3531 SE Utrecht
030-2933554


Utrecht-West heeft elke zondag diensten om 10.00 uur in de Wijkplaats 
en om 10.30 uur in Parc Transwijk (Hof van Transwijk 16). 


Contact 
 

Predikant ds. M. van Beusichem, predikant@kerkutrechtwest.nl
Scriba  mw. K. van de Gronden, scriba@kerkutrechtwest.nl
Koster/beheerder 06-5158476, wijkplaats01@gmail.com

terug
 


kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP