» Kerken 

Johannescentrum

www.johannescentrum.nl

Johannescentrum

Moezeldreef 400

3561 GD Utrecht

tel.030 - 262 02 16

   

Johannescentrum op de kaart

 

 

Contact 

 

Predikant  Ds. Jesse de Bruin, M predikant@johannescentrum.nl T 06  479 93 182
Scriba Cas Mak, M info@johannescentrum.nl
Verhuur T 06 - 2742 1700, M verhuur@johannescentrumgemeente.nl
Koster Rob van Stek, M robvanstek@johannescentrumgemeente.nl

terug
 


kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP