» Diaconie » Actueel 
Drie avonden inspiratie, informatie voor diakenen Drie avonden inspiratie, informatie voor diakenen

donderdagavonden 2, 9 en 16 februari 2017


Ben je (pas) diaken? Of denk je erover om diaken te worden? Dan is er een cursus om wegwijs te worden in het mooie ambt van diaken. Je krijgt informatie over
- wat diaconaat is (en wat niet)
- omgaan met hulpvragen
- samenwerken met andere diaconieën
- samenwerken met diaconale werkers in de Protestantse Diaconie van Utrecht
- samenwerken met organisaties in de stad
- het betrekken van de kerkelijke gemeente bij het diaconaat.

In de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt en het meeste leer je van de contacten met elkaar! 
De cursus is in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 op de donderdagavonden  2, 9 en 16 februari van 19.45 tot 22.00 uur.

Opgeven kan tot 27 januari 2017 bij Irene Stok, E: i.stok@protestant-utrecht.nl. Zij zal de cursus verzorgen en kan ook meer informatie geven.
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP