» Contact » Ledenadministratie » Doop 
Dopen Dopen
Bij een doopdienst wordt wat water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld. Bij de doop spreekt de voorganger de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader, die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief'. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

U kunt er voor kiezen uw kind in een van de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Utrecht te laten dopen.

Neem hiervoor contact op met de predikant van uw wijkkerk.

> Doopformulier
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP