» Diaconie 
Protestantse Diaconie Utrecht Protestantse Diaconie Utrecht

Actueel

Wat we doen

- 1. Ons diaconale aanbod
- 2. Diaconaal werk
- 3. Zending en Werelddiaconaat
- 4. Beleid

Diaconie-werkers

Bestuur en Bureau

Collecten invoeren


                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                    Hulp nodig?  Hulp aanbieden?

                         Ga naar de website van de

                    Protestantse Diaconie

                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


De Protestantse Diaconie Utrecht is namens de wijkdiaconieën
van tien wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht
verantwoordelijk voor stedelijke diaconale werk in de stad.

Dat bestaat uit eigen projecten op het gebied van ouderenzorg,
jeugddiaconaat, inloophuizen, buurtpastoraat, vluchtelingenwerk,
en uit het financieel of personeel ondersteunen van diaconaal
werk door anderen in de stad.

Onvoorwaardelijk

De diaconie komt op voor mensen die anders niet gehoord
worden. Zij helpt hen die geen helper hebben. Diaconale werkers
en vrijwilligers in buurtpastoraat en inloophuizen luisteren, geven
financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.

Anders dan bij openbare hulpinstanties mogen diaconale werkers
tijd en aandacht geven aan mensen die vragen naar God en
verdieping zoeken in hun leven. De onvoorwaardelijke hulp van
mensen door de kerk krijgt dan een missionair effect.
 
Bestuur

Elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht
vaardigt een diaken af naar het stedelijke College van
Diakenen, dat leiding geeft aan de Protestantse Diaconie Utrecht
(tot 1 januari 2016 geheten: Diaconaal Missionair Orgaan).
Het werk bevindt zich tegenwoordig in een transitieproces,
gebaseerd op het visiedocument Duurzaam Diaconaat.

 

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP