» Diaconie » Actueel 
Vacature voorzitter Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)

Vacature voorzitter Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)

Per 1 januari 2020 eindigt de ambtstermijn van Herre Talsma,
als voorzitter van het college van diakenen (Protestantse
Diaconie Utrecht). Hieronder vind u de vacaturetekst voor
deze positie.

Bij vragen over de vacature of de procedure ben ik uiteraard graag
beschikbaar. Dan graag een bericht naar diaconie@protestant-utrecht.nl.

Dirk van den Hoven
directeur, Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)
 

Vacature voorzitter Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is namens de wijkdiaconieën
van de Protestantse Gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het stedelijke
diaconale werk in de stad. Per 1 januari 2020 eindigt de ambtstermijn van
Herre Talsma als voorzitter van (het College van Diakenen van) de PDU.
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht nodigt
gemeenteleden bij deze uit om aanbevelingen te doen of interesse kenbaar
te maken voor de vervulling van deze vacature.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht is als gemeentelid
verbonden met één van de wijkgemeenten van de PGU. Hij of zij heeft
als taak:

• het voeling houden met ontwikkelingen binnen de wijkgemeenten
(wijkdiaconieën) van de PGU;

• het in samenspraak met het moderamen en directeur PDU coördineren
van de vorming van diaconaal beleid, waarbij de ‘denktank’(1) zorg draagt
voor strategische beleidsvorming;

• het leiding geven aan de vergaderingen van het college van diakenen
en het moderamen diaconie;

• het vertegenwoordigen van de PDU in de gremia van de PGU, en het
mede vormgeven van het beleid van de PGU. Dit alles middels deelname
aan (een aantal van) de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad Klein
(AKK) en Algemene Kerkenraad Groot (AKG);

• het waar nodig en in samenspraak met de directeur PDU vertegenwoordigen
van de PDU naar derden;

• het namens het college van diakenen, in samenspraak met moderamen
en directeur PDU, optreden als werkgever naar de betaalde professionals
van de PDU.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht:

• heeft kennis van ontwikkelingen binnen diaconaat;

• heeft visie op de rol van diaconaat in de samenleving;

• heeft oog voor de (diaconale) diversiteit binnen de wijkgemeenten van
de PGU;

• heeft strategisch inzicht en visie op de toekomst van de PDU binnen
de Protestantse Gemeente Utrecht en in de Utrechtse samenleving;

• is een verbinder, teamspeler en is tactvol;

• heeft bestuurlijke ervaring;

• is in staat om vergaderingen inspiratievol en pragmatisch leiden.

Het tactisch en operationeel beleid wordt uitgevoerd door de diaconale
werkorganisatie, met o.a. een directeur (tevens secretariaat) en diaconaal
consulent.

Uw aanbevelingen, interesse en eventuele vragen m.b.t. deze vacature
kunt u richten aan de directeur van de Protestantse Diaconie Utrecht,
Dirk van den Hoven, bestuur@protestant-utrecht.nl(1) Notitie Organisatie en werkwijze Protestantse Diaconie Utrecht (PDU), 2019

terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP