» Diaconie » Actueel 
Verkiezingsdebat over wonen in Utrecht

Verkiezingsdebat over wonen in Utrecht

Goed wonen voor iedereen in Utrecht

Diaconie in gesprek met lokale politieke partijen (21 feb., Wijkplaats)


De Protestantse Diaconie Utrecht organiseert in samenwerking
met De Wijkplaats een verkiezingsdebat over wonen in Utrecht.
 
Op woensdag 21 februari - een maand voor de gemeenteraads-
verkiezingen - gaat de diaconie met de lokale politieke partijen
in gesprek over wonen in Utrecht.

De diaconie heeft namens de kerk aandacht voor mensen die
zorg of hulp nodig hebben. Dat doet de diaconie o.a. door hulp
te geven bij financiële problemen, via laagdrempelige opvang-
plekken in de stad en het geven van zorg en aandacht aan
vluchtelingen.

Naast deze concrete hulp is de diaconie ook pleitbezorger
inzake sociale vraagstukken. Waar mensen in de knel raken
spreekt de diaconie de overheid en de samenleving aan op
haar verantwoordelijkheid.
 

Debatthema: wonen in Utrecht

Het thema van het verkiezingsdebat is ‘wonen’. Centraal staan
de opvang voor vluchtelingen en ongedocumenteerden,
dakloosheid en betaalbare en passende woningen. Er zullen
mensen vertellen over hun eigen ervaringen en er is voor de
deelnemers gelegenheid om mee te praten en vragen te stellen.
 

Deelnemers

In het debat krijgen de politieke partijen vragen over wat hun
plannen zijn met betrekking tot wonen in Utrecht. Het gaat dan
speciaal om mensen voor wie het moeilijk is om een huis te
krijgen, mensen die op straat leven en mensen die in opvang-
centra slapen.

De Toevlucht, het Straatpastoraat en de Armoedecoalitie leiden
de deelthema's in.

De volgende politieke partijen zijn ingegaan op de uitnodiging
deel te nemen aan het debat:  PvdA, Stadsbelang Utrecht, D66,
Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, DENK,
SP en VVD. Het debat wordt geleid door Friso Wiersum.
 

Waar en wanneer

Het debat vindt plaats op woensdag 21 februari in de Wijkplaats,
Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Het debat duurt tot
21.30 uur en daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en door-
praten onder het genot van een drankje en een hapje.
 

Opgeven

U kunt zich tot 15 februari opgeven via info@diaconie-utrecht-helpt.nl

​bron: PDU persbericht, 18 januari 2018
geäctualiseerd 26 januari 
terug
 
kerkdiensten

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken. 


activiteiten


 


nieuws op PUP