» Diaconie » Actueel 
In het kader van Sint Maarten 1700 jaar In het kader van Sint Maarten 1700 jaar

Domkerk, 11 en 13 november 2016
 

1. Uitreiking van de Mantel van Sint Maarten
2. Inzameling van jassen
3. Voedselactie

 

1. Uitreiking van de Mantel van Sint Maarten   (11 nov.)

Ook dit jaar vindt de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten weer in de Domkerk plaats om 16.00 uur.
De Mantel van Sint Maarten is een aanmoedigingsprijs van het Citypastoraat Domkerk in samenwerking met de Protestantse Diaconie Utrecht voor opvallende projecten in de stad die solidariteit in praktijk brengen.
Dit jaar wordt het een extra bijzondere bijeenkomst, waar ook de andere wijkgemeenten bij betrokken worden en waar we  stilstaan bij de nieuwe start van de Protestantse Diaconie Utrecht. Ook zullen allerlei maatschappelijke instellingen uit de stad een rol spelen. 


2. Inzameling van jassen   (11 nov.)

Op 11 november kunt u ook daadwerkelijk doen wat Sint Maarten deed: Uw mantel delen. Martinus liet de arme bedelaar niet in de kou staan. Hij trok zijn zwaard en deelde zijn soldatenmantel in tweeën. Wij kunnen onze jassen die we over hebben, schenken aan mensen die nu krap zitten en tekort komen. Breng uw jas(sen) mee naar de St. Maartensvesper in de Dom. Het gaat in dit geval om hele en complete jassen, die schoon zijn. De kledingbanken in onze stad zorgen dat de jassen hun bestemming vinden. U kunt uw jas vooraf aan de vesper afgeven. (De vesper begint om 19.00 uur.)


3. Voedselactie   (13 nov.)

Ook op zondag 13 november is de inzamelingsactie voor de voedselbank. De armoede in onze rijke stad is voor een deel van de burgers toch zo groot dat ze hulp van de voedselbank nodig hebben.
De diaconie organiseert daarom ook dit jaar een voedselinzamelactie. Op 6 november zijn in de Domkerk stapeltjes folders beschikbaar, die rondgebracht worden. Zo kunnen wij als kerk de actie onder de aandacht brengen.
Op 13 november tussen 10 uur en 14.30 uur uur is de kerk open om alle voedsel aan te nemen dat gebracht wordt. De opbrengst gaat naar de voedselbank.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.