» AVG » AVG 
Kerk in Actie: regionale inspiratieavond op 13 november Kerk in Actie: regionale inspiratieavond op 13 november
Kerk in Actie houdt op 13 november een regionale inspiratieavond in Utrecht voor diakenen en leden van zendings- en ZWO-commissies. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het thema is: Geloven in delen (juist nu!).

De bezoekers gaan met elkaar in gesprek over het over het zendings- en (wereld)diaconale werk. Hoe betrek je de gemeente daarbij? Wat kun je als gemeente doen voor vluchtelingen? Hoe vul je in 2016 de Veertigdagentijdcampagne in? Zijn er andere manieren om in actie te komen?

De aanwezigen kunnen kiezen uit vier workshops:
1. Concrete hulp aan vluchtelingen
Leiding: Geesje Werkman, beleidsmedewerker Vluchtelingen in Nederland van Kerk in Actie.
Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen. Hoe gaat u als commissie met deze vluchtelingenproblematiek om? Tegen welke vragen loopt u aan? En wat kunt u nu praktisch als kerk bijdragen in de komende periode? Samen met Geesje Werkman verkennen we de mogelijkheden.
2. Aan de slag met de Veertigdagentijd 2016
Leiding: Linda Zuidhof, campagneleider Kerk in Actie.
Maak kennis met het nieuwe materiaal van de Veertigdagentijdcampagne 2016. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. U ontvangt informatie over de zes projecten die centraal staan tijdens de campagneperiode. Ook de acties die u kunt inzetten, bieden voor elke gemeente wel een passende oplossing: van de reguliere campagneposter tot de Veertigdagentijdmagazine en van deelname aan de Michacursus tot symbolisch bloemschikken. Ontdek hoe u in 2016 met deze campagne actief aan de slag kunt gaan in uw gemeente.
3. De gemeente betrekken bij een themajaar
Praktijkervaringen door Mieke Weeda en Ellen van Amerongen uit de Protestantse Gemeente Driebergen.
De ZWO-commissie van de gemeente Driebergen legt uit hoe zij ertoe gekomen is gekomen om het themajaar ‘Kinderen in de knel’ te kiezen, hoe ze de gemeente erbij betrekt en welke resultaten er zijn te melden. U krijgt het verhaal te horen van deze commissie: de vreugden en de moeiten.
4. Diaconaat ingebed in de kerkdienst
Leiding: Rian Binnendijk, hoofd Communicatie & Fondsenwerving van Kerk in Actie.
Wie hiervoor kiest, gaat aan de slag met de nieuwe gids ‘Samen vieren’, een boekje dat diakenen en ZWO-commissies helpt om thema-diensten te organiseren die in het teken staan van diaconaat. U gaat het vooral zelf ervaren door enkele liederen te zingen uit het (nieuwe) Liedboek (2013) onder pianobegeleiding van Rian Binnendijk. Aan het einde van de workshop weet u hoe u een themadienst handen en voeten kunt geven en waar u op moet letten.

Plaats en tijd: Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD te Utrecht Overvecht, vrijdag 13 november 2015 om 20.00 uur. Meer informatie en aanmelden kan via http://www.kerkinactie.nl/inspiratieavond of bij Kerk in Actie-gemeenteadviseur Tom Kolsters: t.kolsters@kerkinactie.nl, 06-1153 7672.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.