» AVG » AVG 
Mantel van Sint Maarten: doe mee! Mantel van Sint Maarten: doe mee!
Wie verdient volgens u de Mantel van Sint Maarten 2015?
 
Solidariteit tussen mensen. Daar gaat het om in vele mooie Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein. Ze vallen op: door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken.
 
Kent u ook zo’n activiteit? Dan kunt u die voordragen voor uitreiking van de ‘De Mantel van Sint Maarten’. Daarmee krijgt het project extra publiciteit en de aandacht die het verdient.
 
De Mantel van Sint Maarten is ingesteld door het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) van de Protestantse Ge­meente Utrecht en Citypastoraat Domkerk.
 
Vorig jaar
In 2014 ging de prijs naar twee Utrechtse organisaties die zich inzetten voor mensen zonder verblijfspapieren: Villa Vrede (dagopvang) en De Toevlucht (nachtopvang van mannen).
 
Prijsuitreiking
De Mantel van Sint Maarten is een solidariteitsprijs in de vorm van een oorkonde, een geldbedrag van € 1000,- en de publiciteit daaromheen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt in de Domkerk rond de dag van Sint Maarten. Dit jaar is de uitreiking op woensdag 11 november, 16.30 uur.
 
Wie kan meedoen?
U kunt een organisatie/project voordragen voor nominatie, als deze aan de volgende criteria voldoet:
 
Het project is gericht op solidariteit (blijkend uit de doelstellingen)
Het project is maatschappelijk geëngageerd
Het project wordt door vrijwilligers gedragen
Het project is opvallend, bv inspirerend, tegendraads, eigenzinnig, vernieuwend enz.
Het project is kleinschalig van opzet.
De genomineerde organisatie bezit een juridische status (stichting, rechtspersoon).
 
De jurycommissie toetst elke voordracht aan de criteria en nomineert drie kandidaten op grond van de aanbevelingen van de aanvrager. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst in de Domkerk, nadat de genomineerde organisaties zich hebben mogen presenteren.
 
Hoe meldt u een project aan?
U kunt organisaties en projecten voordragen door het formulier in te vullen en uiterlijk 28 september 2015 op te sturen naar:
 
Bureau Protestantse Gemeente Utrecht
t.a.v. bureausecretaris DMO
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
Of liever nog per mail: dmobestuur@protestant-utrecht.nl
 
Klik hier voor de uitnodiging die in juni is rondgestuurd
Meer informatie: Onno Yska, e-mail: yska.flipse@hccnet.nl
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.