» AVG » AVG 
Week van Gebed om eenheid van christenen Week van Gebed om eenheid van christenen

19-27 januari 2019

Thema gekozen door kerken in Indonesië

Zoals ieder jaar is de 3e week van januari gewijd aan 
'gebed om de eenheid van de christenen' te bevorderen,
een week waarin veel oecumenische ontmoetingen en
vieringen worden georganiseerd.

Het thema van de Week van Gebed haakt in op de oproep
om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium
(Deut. 16:18) en is gekozen door de kerken in Indonesië.
 

De overzicht van vieringen en gebedsbijeenkomsten in Utrecht

is te raadplegen op de website van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken:

www.usrk.nl > week-van-gebed-voor-de-eenheid-van-christenen
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.