» Actueel » Nieuws 
Vredesweek: activiteiten in Utrecht Vredesweek: activiteiten in Utrecht

15 t/m 23 september

Iedereen kan iets doen voor vrede!


Meer informatie over deze en andere activiteiten via 
www.uplr.nl > Folder-Vredesweek-2018  of  vredesweek.nl > agenda/kaart


Oecumenische Vredesweekviering

Voorbereid door mensen van de Wilhelminakerk, Holy Trinity Anglican Church en de RK parochie St. Martinus, locatie Aloysiuskerk.
Thema: 'Generaties voor vrede'.
          - zaterdagavond 15 september in de RK Aloysiuskerk (Adr. van Ostadelaan 2), aanvang 18.00 uur

Oecumenische dienst met Avondmaal
Parochieleden van de Dominicuskerk en de Antoniuskerk zijn te gast in de Wijkplaats. Het thema is 'Generaties voor vrede'. Ds. Dirk Meijvogel gaat voor, samen met pastoraal werkers uit de Dominicus- en de Antoniuskerk.
          - zondagochtend 16 september in de Wijkplaats, aanvang 10.00 uur

Lezing: Nieuwe vormen van vreedzaam verzet
Gastspreker: Lisa Stumpel, medewerkster van PAX.
De lezing neemt je mee naar ervaringen met Activist Lab en geeft een diepere analyse ervan.
          - zondagmiddag 16 september in de Geertekerk, aanvang 12.00 uur

Dialoogtafels: 'Vrede doorgeven'
Aansluitend op het middaggebed in de Domkerk, worden er dialoogtafels gehouden met het thema 'Vrede doorgeven'.
          - maandagmiddag 17 september in de Domkerk, aanvang 13.00 uur

Oecumenisch Avondgebed
Gezamenlijk georganiseerd door de Nikola-communiteit en Geloven in Ontmoeting, Utrecht,
          - maandag 17 t/m vrijdag 21 september in de Nikola-communiteit (Maliesingel 63), aanvang 19.30 uur

Middagpauzegebed in de vredesweek
Gezamenlijk georganiseerd door de Ambassade van Vrede Utrecht en het Stiltecentrum.
          - dinsdag 18 en woensdag 19 september in het Stiltecentrum
         (Godebaldkwartier 74, WC Hoog Catharijne), aanvang 12.45 uur


Vredesweeklezing
Prof. Beatrice de Graaf gaat de Vredesweeklezing in de Domkerk houden. Uitgangspunt voor de lezing is haar boek 'Heilige Strijd'.
          - dinsdagavond 18 september in de Domkerk, aanvang 20.00 uur

Interactieve avond: Vrede, Vergeving, Compassie
Samen groeien in harmonie. Interactieve avond met voordracht en workshop onder regie van Angela Sluisdom. Prijzen (incl. koffie/thee): € 10 / € 7,50. Kassa: + € 2,50, Voorverkoop: www.ticketkantoor.nl
       dinsdagavond 18 sept. in de Geertekerk, aanvang 20.00 uur 

Middagpauzegebed in de vredesweek
          - woensdagmiddag 19 september in het Stiltecentrum
         (Godebaldkwartier 74, Hoog Catharijne, Binnenstad), aanvang 12.45 uur


Stilte-uurtje
In dit uur word je uitgenodigd om je eigen innerlijke stem weer te horen. De lezing, het gebed en lied staan in teken van de Vredesweek.
       woensdagavond 19 september in de Gertrudiskathedraal, aanvang 17.45 uur

Meet up Zuilen
Bewoners van verschillende herkomst ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek over leven op Zuilen. Onder meer kunnen hier leden van de Kerk op Zuilen in gesprek gaan met leden van verschillende moskeeën.
       - woensdagavond 19 september in De Dame, Prinses Irenelaan 18, aanvang 19:30 uur 

Wat kan ons aanzetten tot vrede:  Veerkracht in de Joodse en Palestijnse literatuur
Aan de hand van filmfragmenten en passages uit de literatuur wordt het begrip 'veerkracht' verkend in de Israëlische en Palestijnse samenleving. Vanuit beide invalshoeken verdiepen we ons in de kracht die mensen tot vrede aanzet. Kosten: € 10. Opgave t/m 14 september: corrievis@ziggo.nl
       woensdagavond 19 september en 3 oktober in de Geertekerk, aanvang 19.30 uur

Taizé Jongerengebed
Deze gebedsbijeenkomst is speciaal aangepast voor de Vredesweek. 
         donderdagavond 20 september in de Gertrudiskathedraal, aanvang 20.00 uur

Coventry-gebed
De Ambassade van Vrede Utrecht en de Domkerk organiseren samen dit Coventry-gebed. Dit is een (wekelijks terugkerend) oecumenisch gebed voor vrede en verzoening.
          vrijdagmiddag 21 september in de Domkerk, aanvang 12.30 uur

Avondgebed voor de vrede
Georganiseerd door Sant'Egidio Utrecht
          vrijdagavond 21 sept., Kapel v.d. zusters Augustinessen (Oudegracht/hoek Waterstr.), aanvang 19.30 uur

Oecumenische Vredesweek-vesper
          - zaterdagavond 22 sept., Johannes-Bernharduskerk, Oranje-Nassaulaan 2, aanvang 18.30 uur

Vredeswake-concert
Wereldmuziek in verstilde sfeer door het duo Jeff Heijne (flamencogitaar) en Jaber Fayad (ud). Zij spelen een mix van Flamenco, Arabische muziek en eigen composities. Gratis toegang.
          zaterdagavond 22 september in de Gertrudiskathedraal, aanvang 20.30 uur

Oecumenische vredesviering: 'Geef vrede door'
Gezamenlijke viering van de Tuindorpkerk en RK Pauluskerk, met aansluitend brunch op weg naar de Walk of Peace (zie hieronder).
          zondagochtend 23 september in de Tuindorpkerk, aanvang 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel
... met als thema 'Generaties voor Vrede'. Gezamen georganiseert door Ambassade van Vrede Utrecht en het Citypastoraat van de Domkerk.
          zondagochtend 23 september in de Domkerk, aanvang 10.30 uur

Interreligieuze Viering
Remonstrantse gemeente Utrecht samen met de Omar al Farouk Moskee en de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht
          zondagochtend 23 september in de Geertekerk, aanvang 10.00 uur

Interreligieuze Vredesbijeenkomst: 'Onze toekomst samen'
Joden, christenen en moslims bidden voor en bezinnen zich op een gezamenlijke toekomst in vrede. Ook anders- en niet-gelovigen van harte welkom!
          zondagochtend 23 september in de Ulu Moskee (Moskeeplein 89, Lombok), aanvang 10.30 uur

Walk of Peace
Langs monumenten, parken, kerken, mooie hofjes en kleine binnenstraatjes in het Utrechtse stadscentrum, voert de circa 4,5 km lange route van de Ulumoskee naar de Domkerk. Gratis deelname.
          zondagmiddag 23 sept. vanaf plein voor de Ulumoskee (Moskeeplein 89, Lombok), aanvang 12.30 uur

Vredesexpo Domkerk
Op zondag 23 september vindt de Walk of Peace Utrecht plaats. De kaarten met vredeswensen die deelnemers tijdens deze vredeswandeling hebben geschreven, worden gedurende een maand na de Vredesweek in de Domkerk zichtbaar opgehangen. De Domkerk is iedere dag van 10.00 t/m 17.00 uur open voor publiek. Met gemiddeld 1.000 bezoekers per dag worden deze vredeswensen door ca. 30.000 bezoekers gezien!
 

Meer informatie

Meer informatie over deze en andere activiteiten via 
www.uplr.nl > Folder-Vredesweek-2018 
of  vredesweek.nl > agenda/kaart

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.