» Actueel » Nieuws 
VERWACHT: AK besluit op 1 juli om EUG pastor te beroepen VERWACHT: AK besluit op 1 juli om EUG pastor te beroepen


Beroep nieuwe pastor. 

De beroepingscommissie heeft op 22 mei mondeling en schriftelijk verslag gedaan aan de EUG raad om Kees van der Zwaard te verkiezen als nieuwe pastor voor onze gemeente. De EUG raad heeft dit advies van harte en unaniem overgenomen. Op het Gemeenteberaad van 2 juni heeft Jan Looise, namens de beroepingscommissie  dit advies gedeeld en toegelicht aan de aanwezige gemeenteleden die instemmend gereageerd hebben op de voorgestelde keuze. 
Kees van der Zwaard (Aalsmeer 1962) is theoloog, schrijver en theatermaker. Zijn eerste gemeente in de jaren 90 was Enspijk/Deil. Daarna legde hij zich jarenlang toe op vormgeven aan creatieve spiritualiteit. Een aantal van ons kent hem van zijn bijdragen aan Keiland. Naast eigen (schrijf)producties ( over Luther, Bonhoeffer) is hij verbonden aan het collectief de 7evende hemel ('geloof in beweging-verhalen die boeien- spiritualiteit die aardt'). In deze fase van leven en werken heeft hij met overtuiging gekozen om weer predikant te worden. Wij zijn vol vertrouwen dat Kees met zijn passie voor (geloofs)taal, zijn creativiteit en gevoelvolle, sterke persoonlijkheid in staat is om met ons de Janskerkgemeente een nieuwe boeiende en bloeiende fase in te (bege)leiden.
Op de algemene kerkenraad van de PGU op 1 juli volgt  het formele besluit om Kees van der Zwaard te beroepen per september 2019. De intrededienst vindt plaats op zondag 8 september.
Teunis Hol (EUG-raad) en Jan Looise (beroepingscommissie).

bron: Nieuwsbrief EUG, zondag 9 juni 2019
terug