» Actueel » NIEUWS 

wo 25 februari 2015

Utrecht Lezing: Keuzes rond ons levenseinde

Locatie: 
 Parc Transwijk
Tijdstip: 
 14.00 uur

Elke vierde woensdag van de maand is in Parc Transwijk een lezing voor (met name) ouderen over godsdienst, maatschappij, economie, politiek of kunst en cultuur door deskundige sprekers die met passie over hun vakgebied kunnen vertellen.

Op 25 februari is dit filosoof dr. Ton Vink, die zowel theoretisch (publicaties) als praktisch (begeleiding) betrokken is in de discussie rond het levenseinde.

Dat de mens een sterfelijk wezen is, is geen verrassend inzicht. Maar dat die sterfelijkheid ons tegenwoordig lijkt te dwingen tot het doen van keuzes rond ons levenseinde, is wel nieuw. Daarbij gaan de gedachten al snel uit naar euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het zijn dilemma’s die vaak een rol spelen bij dementie en “voltooid” leven. Er zijn echter meer ingrijpende keuzes te maken. Ze hebben te maken met eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking. Er komen dan vragen aan de orde over: wel of niet behandelen, weigeren, stoppen, reanimeren, sedatie en palliatieve zorg en vele andere. In deze lezing wordt dieper ingegaan op het actuele debat, dat ons allen aangaat: de keuzes die de steeds ouder wordende mens aan het eind van zijn leven zou willen maken. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent welkom in Parc Transwijk (Hof van Transwijk 16) van 14 – 16 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang en de koffie/thee zijn gratis; wel verwachten wij een bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken. Parc Transwijk is bereikbaar met buslijn 14 en buslijn 10; ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.