» Kerken » NIEUWS 

vr 10 november 2017

Diaconie: Uitreiking Mantel van Sint Maarten

Locatie: 
 Domkerk, Domplein (Binnenstad)
Tijdstip: 
 16.00  - 18.30 uur
Prijs: 
 toegang gratis / aanmelden niet nodig

Utrechtse wethouder reikt Mantel van Sint Maarten uit

Tijdens het evenement De Mantel van Sint Maarten zal
Wethouder Kees Diepeveen vier prijzen uitreiken aan
vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun stadgenoten.

Filosoof en ethicus dr. Gerard Drosterij van Fontys Hoge-
school houdt een toespraak over de participatiesamenleving.
Ook komt er een infomarkt waar organisaties en vrijwilligers
elkaar kunnen ontmoeten.

Onopvallend
“We willen met het evenement bijdragen aan een Utrechtse
samenleving waarin zorgverleners elkaar kennen en effectiever
samenwerken”, vertelt medeorganisator Dirk van den Hoven
van de Protestantse Diaconie Utrecht. “De stad Utrecht kent
veel mensen en groepen die zich inzetten voor anderen.
Sommigen doen dat op verrassende wijze.

"Eigenzinnig en opvallend. Of juist onopvallend, maar trouw en
zonder er iets voor terug te willen. Ieder op zijn eigen manier,
maar allemaal in het belang van de samenleving in Utrecht. Een
aantal van hen is genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten.”

Vier prijzen
Tijdens het evenement overhandigt wethouder Kees Diepeveen
vier stimuleringsprijzen aan stadgenoten. Een prijs van € 1.000
gaat naar een vrijwilliger die - alleen of in een groepje - iets groots
betekent voor de samenleving. Daarnaast wordt er € 1.000 gegeven
als hoofdprijs aan één van de genomineerde organisaties en € 500
als aanmoedigingsprijs. En tenslotte is er een winnaar van de
publieksprijs van € 250, die door de aanwezigen wordt gekozen.

Houvast
Vrijwilligers zijn een grote kracht in onze samenleving, zegt ook
dr. Gerard Drosterij. Hij is docent filosofie en ethiek op Fontys
Hogeschool en eigenaar van Slow Politics, bureau voor politieke 
vertraging en vernieuwing. Hij houdt tijdens de bijeenkomst een
voordracht over dit onderwerp. “Soms werken de politiek en de
overheid te stroef samen met vrijwilligers. Hij doelt daarbij ook
op de transitie van het sociaal domein naar de lokale overheid
(buurtteams), waarbij een beroep wordt gedaan op vrijwilligers-
organisatie zoals kerken en diaconieën. “Burgers zelf schudden
met eigen initiatieven de boel weer op. Vanuit mijn vakgebied ga
ik vertellen waar de kansen en valkuilen liggen.” Iedereen is van
harte welkom! De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.


Meer informatie:  www.mantelvansintmaarten.nl
E:  diaconie@protestant-utrecht.nl


Jaarlijkse prijs
De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks uitgereikt aan personen
en/of organisaties op het gebied van zorg, welzijn en kerkelijk-
diaconale inzet. Doel is:  bevorderen van de samenwerking tussen
vrijwilligers en de formele hulpverlening. Ook willen de organisatoren
het diaconale werk van Utrechtse kerken beter zichtbaar maken.

Organisatie: Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht
(PDU) en Katholieke Caritas der Stad Utrecht (KCU).


bron:  PDU persbericht 26 sept. 2017

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.