» Actueel » NIEUWS 

do 13 april 2017

Tuindorpkerk: Sederviering

Locatie: 
 Prof. Suringarlaan 1 (Tuindorp)
Tijdstip: 
 19.00 uur

Op Witte Donderdag, dit jaar op 13 april, wordt zoals ieder jaar de
Seder gevierd in de Tuindorpkerk. Een aparte belevenis, die ook
doorwerkt in de leef- en belevingswereld van jongeren en ouderen.
Ieder jaar komen er uit onze wijk, maar ook uit de stad en daarbuiten
weer 150 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op af.

Waarom hechten wij zo aan deze viering?

Wat is er zo bijzonder aan deze viering? Waarom maken sommigen
dit al 37 jaar lang mee? Waarom trekt de viering zoveel kinderen en
jongeren? Sterker nog: waarom verbindt een dergelijke viering
generaties met elkaar?

Deelnemers vertellen: Het is een feestelijke viering voor jong en oud,
voor bekenden en onbekenden die een beroep doet op alle zintuigen
en op hun verbeeldingskracht. Kinderen vertellen ons zingend waarom
deze nacht zo verschilt van andere nachten. De liederen tijdens de
viering zijn speciaal. Ook de onderlinge verbondenheid wordt sterk
beleefd door het samen eten, drinken, gedenken en vieren. De sfeer
houdt het midden tussen serieus en vrolijk.

Tijdens de Seder worden er verbindingen gelegd tussen het joodse
paasfeest en het paasfeest in de christelijke traditie. Centraal in de
Sederviering staat het verhaal van bevrijding zoals zich dat in de
tijden van Mozes, van David, van Elia, van Ruth, van Jesaja, van
Jezus, van Maria, en in onze tijd voltrekken wil.

Mensen die deelnemen, van alle generaties, ervaren dat zij nu ook
betrokken raken in de uittocht uit een vormen van verslaving en zo
zich vrij spelen voor vrij worden voor nieuwe vormen van samenleven
en samen leren.

Meer informatie op www.tuindorpkerk.nl

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.