» Actueel » NIEUWS 

zo 5 maart 2017

Tuindorpkerk: Argentijnse kruiswegstaties

Locatie: 
 Prof. Suringarlaan 1 (Tuindorp)
Tijdstip: 
 11.00 uur  - 12.00 uur (elke zondag in maart en april)
Prijs: 
 gratis

Bezichtiging kruiswegstaties van vredesactivist Pérez Esquivel


In 1992 maakte de Argentijnse Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Pérez Esquivel een kruiswegstatie op verzoek van de Europese Vastenacties.

In de Tuindorpkerk hangt deze kruiswegstatie van Aswoensdag tot 1 mei.
Het is elke zondag te bekijken na de dienst tot 12.00 uur.

Uiteraard is het niet het originele werk, maar zijn het kopiën op doek, destijds uitgegeven door Vastenactie/Cordaid.

De kruisweg

Op 14 posters wordt de lijdensweg van Jezus weergegeven in relatie met belangrijke momenten en thema's van de geschiedenis van Latijns-Amerika.

Zo zien we bijvoorbeeld  bij de derde statie Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis, Jezus neervallen in een straatje van een Midden-Amerikaans dorp. Overal om hem heen zijn verwoeste en brandende huizen. Naast Jezus zakt bisschop Romero door dodelijke schoten getroffen in elkaar. En in Jezus ontmoet zijn moeder zien we de ontmoeting van Jezus en Maria zich voltrekken in een krottenwijk aan de rand van een grote stad, tussen vuilnishoop en open riool. Dit zijn omgevingen die in een groot deel van de wereld nog bestaan. Jezus’ graflegging wordt verbonden met de geschonden aarde.

De vijftiende statie - de Verrijzenis - wordt uitgebeeld op een zogenaamd hongerdoek, waar men Jezus aan het hoofd van een grote groep armen en onderdrukten op weg ziet gaan naar een nieuwe toekomst.

De kruisweg is zeer verhalend geschilderd. De manier van schilderen lijkt primitief alsof de kunstenaar heeft willen aansluiten bij de volkskunst van Zuid-Amerika.
 
De werken zijn elke zondag in maart en april na de dienst te bekijken tot 12.00 uur.

De kunstenaar

Adolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires, 26 november 1931) is een Argentijns, beeldhouwer, architect en activist.

In de jaren zestig van de 20e eeuw begon Pérez Esquivel samen te werken met christelijke pacifistische groepen uit Latijns-Amerika. Hij vond zijn inspiratie bij mensen als Ghandi en Martin Luther King. In 1974 werd hij coördinator voor een netwerk van Latijns-Amerikaanse organisaties die gezamenlijk op een niet-gewelddadige manier streden tegen de onderdrukking van de armen.

Toen in 1976 na de machtsovername door Jorge Videla de systematische onderdrukking van de bevolking begon, bleef Pérez Esquivel zich inzetten voor de formatie en financiering van organisaties die streden voor de mensenrechten. Ook steunde hij de families van slachtoffers van de Vuile Oorlog.

Hij werd vanwege zijn acties in 1977 opgepakt in Buenos Aires en 14 maanden vastgezet. Tijdens zijn gevangenschap kreeg hij de Paus Johannis  XXIII Peace Memorial. In 1980 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inzet voor de mensenrechten en in 1999 de Pacem in Terris Award.

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.