» Kerken » NIEUWS 

di 29 oktober 2013

Toerusting mantelzorgers

Locatie: 
 Pnielkerk
Tijdstip: 
 20.00 uur

Het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) organiseert op dinsdag 29 oktober 2013 een toerustingsavond over Mantelzorg. De avond wordt gehouden in de Pniëlkerk en begint om 20.00 uur. Ans van den Berg van Steunpunt Mantelzorg zal het onderwerp inleiden.

Mantelzorgers zorgen voor een kwetsbare naaste. Dat kan iemand thuis zijn: een zieke partner of een gehandicapt kind. Anderen zorgen voor hun elders wonende hoogbejaarde ouders, voor vrienden of buren. Dat is zwaar, zeker als je er 24 uur per dag alleen voor staat. Mantelzorgers kiezen meestal niet voor dit werk, ze rollen er in.

Kent u mantelzorgers in uw omgeving? Wat betekent het voor hem/haar om altijd maar beschikbaar te zijn om zorg te verlenen en geen tijd voor ontspanning te hebben? Wat kunnen we als kerkelijke gemeente voor mantelzorgers doen? Welke hulpverlening is er vanuit de overheid? Over die vragen gaat deze toerustingsavond.
Tijd en plaats: dinsdag 29 oktober in de Pniëlkerk, Lessinglaan 33, 20.00-22.00 uur.

Aanmelden graag uiterlijk vrijdag 25 oktober vóór 10.00 uur bij: Frans Rozemond, bureausecretaris DMO, e-mail: dmobestuur@protestant-utrecht.nl, tel. (030) 273 75 40.

Het DMO organiseert dit seizoen een aantal toerustingsavonden voor diakenen met het oog op hun praktische werk in en namens de gemeente. Ook predikanten, ouderlingen en andere medewerkers in de kerk zijn hartelijk welkom. De volgende avond staat gepland op maandag 18 november 2013 in de Bethelkerk. Het thema is dan ‘Armoede’.

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.